CUMA HUTBESİ

Hutbe: Önden Gidenler

26 Şubat 2021 Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu
Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu

Kıymetli Müslümanlar!

Kıldığımız namazlarımızın her rekâtında okuduğumuz Fâtiha suresinde, şu şekilde dua etmekteyiz: “Bizi doğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da doğrudan sapmışların yoluna da değil!”[1]  Yüce Rabbimiz “nimet verilenler”in kimler olduğunu da belirsiz bırakmamıştır. Nisâ suresinde Rabbimiz bunların kimler olduğunu ve ahirette onlarla haşrolmanın şartını şu şekilde açıklamıştır: “Kim Allah’a ve Peygamber’e itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır!”[2]

Aziz Cemaat!

İslam hem dünya hem de ahiret mutluluğuna vesile olacak hayata dair prensipleri, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa ﷺ vasıtasıyla insanlığa önermiştir. Ve bu evrensel teklif, kıyamete değin farklı çağları ve coğrafyaları kapsayan bir mahiyettedir. Uzak ve yakın tarihimizde, dîn-i mübîn-i İslam’ın bu çağrısını öncelikle kendi yaşamlarına tatbik etmiş ve sonrasında insanlığa ulaştırmak için gayret göstermiş kıymetli şahsiyetler gelmiştir. Âlemlerin yegâne Rabbi olan yüce Mevla, Kur’ân-ı Kerîm’de; 

“İslam’ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.”[3] diye buyurarak bu değerli kullarına işaret etmiştir.

Değerli Müminler!

İyilik, güzellik ve hayırda öncülükte bulunanları yüce Peygamberimiz şu şekilde müjdelemiştir; “İslam’da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey eksilmez.”[4]

Yaşadıkları dönemde iman, ilim ve amel hususunda önde gidenler, gelecek nesiller için örneklik teşkil etmiştir. Hayatlarında sahip oldukları tutarlılık ve istikrar, ihlas ve samimiyetlerinin bir nişanesi olarak görülmüş ve tüm Müslümanların gönüllerinde taht kurmalarına vesile olmuştur. Zorlu imtihanlar karşısında takındıkları tutum, tavır ve duruşları, asrımızın Müslümanları için ölçü olmuştur. İslam’ın tüm ilke ve değerleriyle, yaşamın bütün alanlarına nüfuz ettirilmesi idealine ve iddiasına sahip bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Hayırda önde olanlar, muhakkak Mevla tarafından mükâfatlandırılırken de önde olacaktır. 

Aziz Kardeşlerim!

İslam Toplumu Millî Görüş olarak, gelecek nesiller için önden giden şahsiyetlerin anılmasını ve anlaşılmasını son derece önemli bulmaktayız. Müslümanlara örneklik teşkil eden ve rol model olan bu değerli kişiliklerin tanıtılmasına yönelik faaliyetler, önceki yıllarda zengin içerikli salon programlarıyla gerçekleşmişti. En kısa sürede geçip gitmesi için niyazda bulunduğumuz pandemi sürecinde de bu hizmeti aksatmayacağız. Bölgelerimizde, online hizmetler aracılığıyla “Önden Gidenler” programlarını icra edeceğiz. İnternet vasıtasıyla yapılacak bu sohbetlere ailemizle katılmayı ve çevremizi teşvik etmeyi ihmal etmeyelim.

Hak Teâlâ (c.c.) bizleri hizmette daim eylesin. İslam’ı hakkıyla anlayan ve yaşayan kulları zümresine dâhil eylesin.  Amin.

[1] Fâtiha suresi, 1:6-7
[2] Nisâ suresi, 4:69
[3] Tevbe suresi, 9:100
[4] Müslim, Zekât, 20

Hutbe-Önden Gidenler

Hutbe-Arapça

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com