CUMA HUTBESİ

Hutbe: Ramazan ve Yalnızca Allah’a Kul Olma Bilinci

25 Temmuz 2014

Muhterem Cemaat!

Büyük bir heyecan ile beklediğimiz, yılın şu sıcak ve uzun günlerinde orucumuzu tuttuğumuz ramazan ayı nihayete eriyor. Ramazan ayını layıkıyla geçiren Müslümanlara ne mutlu! Maalesef, ramazan ayında olduğu hâlde, üstelik oruç tutup teravih başta olmak üzere birçok ibadetle ramazanı ihya ettiği hâlde ramazanın dışında yaşayan ve orucun kendisine hiçbir şey kazandırmadığı insanlara da rastlayabiliyoruz.

Değerli Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz’in (c.c.) “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.”[1] ve “Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.”[2] emirlerine uyarak oruç tuttuk; Allah dergâh-ı izzetinde hepimizin ibadetlerini kabul buyursun.  Şimdi kendi kendimizi test etmemizin, sorguya çekmemizin zamanıdır. Hakikaten tuttuğumuz bu oruçlar, kıldığımız teravihler, okuduğumuz Kur’anlar bizim kulluğumuza ne kadar katkı yaptı? Hocalarımız, vaazlarında, hutbelerinde dile getirdiler; cemaat olarak da biz Müslümanlar bir araya geldiğimizde hep ramazanın üstünlüğünü anlatıp durduk. Fakat unutmamamız gerekir ki, eğer bu ramazan ayı bizim kulluğumuza ilave bir değer getirebildi ise, işte biz o zaman ramazan ayını iyi geçirdik demektir. Eğer biz ahlaken, Müslüman’ın taşıması gereken vasıflar bakımından, Allah’a şükür etme bakımından, dünya malına düşkünlük bakımından, ramazan öncesinde de sonrasında da aynı isek, -burada gerçekten de takva sahibi kardeşlerimizi tenzih ederiz- ramazan ayı bizim için hiç gelmemiş demektir.

Muhterem Cemaat!

Her kıldığımız namazda okuduğumuz Fatiha suresinin şu mealdeki ayetlerinde bakın nasıl ifade buyuruluyor: “Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün malikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.”[3]

Neyi, kimi daha çok övüyoruz?  Kimden medet umuyor, kime ve neye kulluk yapıyoruz?

Kafamızı, Allah’a olan mahcubiyetimizden dolayı eğip bu soruları kendimize soralım ve ramazan bizi ne derece olgunlaştırmış, onu sorgulayalım. Kişi kendini sorgulamadıkça eksikliklerini göremez ve dolayısıyla da onları bertaraf etmekten aciz kalır.

Aziz Cemaat!

Aslında senenin tüm günleri ramazan gibidir de bizler onun farkında değiliz. Ama, Cenâb-ı Allah, o kadar merhametli, o kadar bağışlayıcı ki,  kaçırdığımız her fırsatın arkasından hep yeni bir fırsat sunuyor bizlere. Ramazan ise bu fırsatların hemen hemen hepsinin bir arada sunulduğu çok büyük bir fırsat idi. Elbette bunun farkında olup bu fırsatı iyi değerlendirebilen kardeşlerimiz vardır; ne mutlu o müminlere! Rabbimiz bu fırsatı iyi değerlendiremeyenlerimize de bunu telafi etme imkânı ve iradesi versin, bizleri doğru yoldan ayırmasın, ibadetlerimizi kabul buyursun.


[1] Bakara suresi, 2:183

[2] Bakara suresi, 2:185

[3] Fâtiha suresi, 1:2-5

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com