CUMA HUTBESİ

Hutbe – Resulullah bizim için güzel bir örnektir

27 Ocak 2012

Muhterem Müslümanlar!

İnsan ve bir çok diğer canlı doğduğu andan itibaren her hususta bir örneğe muhtaçtır. Özellikle insan, dil, din, ahlak ve hayatını şekillendiren bütün faaliyetlerini hep kendisine sergilenen örneklere bakarak oluşturur. Özellikle biz Müslümanların; kullukta, insanlarla ilişkilerimizde, ahlakta en güzel örneği şüphesiz ki, Hz. Peygamber (sav)’dir. Çünkü bizleri yoktan var eden ve bizleri en iyi tanıyan yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzab Sûresi, [33:21])

Kıymetli Kardeşlerim!

Hayatımızı çepe çevre kuşatan bütün ilişkilerimizde, tutum ve davranışlarımızda en güzel örnek ve modelimiz Hz. Peygamber Efendimiz (as)’dır. O’nun örnekliğini ve model oluşunu yirmiüç yıllık peygamberlik hayatının her sahasında görmekteyiz. Şöyle ki; bugün insanlığın unuttuğu, ama en çok muhtaç olduğu ulvi özellik olan merhametin en güzel örneğini Taif’te söylediklerinden anlıyoruz. Kendisini taşlayarak kovalayanları helak etmek için izin isteyen Cebrail (as)’ın iznine karşı onun, “Ya Rabbi, kavmimi doğruya ilet, onlar bilmiyorlar” (Nurul Yakin, s. 72, Şeyh Muhammed el-Huderi, 1986, Dımeşk) diye dua ettiğini biliyoruz.

Zayıf ve güçsüzün yanında olma ve onun hakkını zalimden istemenin en güzel örneğini; Ebu Cehil’den alacağını istemek için, kimseden yardım alamayınca Resulullah’a gelip ondan yardım isteyen kişiyle beraber, Ebu Cehil’den alacağını almaya gitmesinde görüyoruz.

Muhterem Müslümanlar!

Bugün yine insanlığın en çok muhtaç olduğu en kutsal kavram olan adaletin en güzel örneğini, onun, bir kadının hırsızlık yaptığında o kadının affedilmesi için aracılık yapan sahabiye: “Vallahi hırsızlık yapan Muhammed’in kızı Fatıma da olsa onu da cezalandırırdım” (Ebu Davut, Hudud, 15) sözlerinde görüyoruz.

Affetmenin en güzel örneğini; onun Mekke’nin fethinde Kabe’nin etrafında toplanan Mekkelilere; “Bugün hepinizi affettim, hepiniz serbestsiniz” deyip affetmesinde görüyoruz. Ahde vefanının en güzel örneğini; onun; annesinin vefatından sonra kendisine hizmet eden amcası Ebu Talib’in hanımı Fatıma Hatun’un vefatında onu kendi kaftanına sarmasında ve ondan önce mezarına inip yatmasında görüyoruz. Ve Taif dönüşü kendisini himayesine almak istemediği kimsenin bulunmadığı bir zamanda kendisine kefil olan Mut’im bin Adiy’nin Bedir savaşında esir düşen oğlunu affedip, “Vallahi onun babası yaşasa ve bütün esirleri serbest bırakmamı isteseydi, hiç fidye almadan serbest bırakırdım” (Buhari, Humus, 16; İbn-i Hişam, 1, 404-406) demesinde görüyoruz.

Muhterem Müminler!

Sevgili Peygamberimiz (as)’in bütün hayatını kuşatan güzel örneklerle dolu özelliklerini saymakla bitiremeyiz. Bize düşen en büyük görev ise; sevgili Peygamberimiz(as)’in, “en güzel model”olan hayatını iyi öğrenip onun yaşantısını yaşayarak insanlara göstermektir. Hutbemizin başında okuduğumuz ayette Resulullah için “güzel bir örnektir” denildiğine göre elbette, Allah (cc) onun hayatını kendimize örnek almamızı da mümkün kılmıştır. Peygamberimiz ulaşılmaz bir örnek değil, bilakis takip etmemiz gereken rehberimiz ve önderimizdir. Yüce Mevla, bizleri Peygamber (as)’i kendine örnek alan kullarından eylesin!  

IGMG İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]