CUMA HUTBESİ

Hutbe: Sâlih amellerle süslenmiş iman kişiyi cennete götürür

24 Ağustos 2016 Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu
Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu

Muhterem Müslümanlar!
İman, ruhlar âleminde Rabbimiz’e verdiğimiz sözle başlayıp, ahiret hayatına kadar uzanan, kalbî bir kabulün ve yönelişin adıdır. İman her ne kadar “dil ile ikrar, kalp ile tasdik” diye tarif edilse de, onun en büyük göstergesi pratik hayata yansıyan ameldir. Çünkü insan, amel defterine kaydedilen iş ve davranışlara göre ahirette kıymet bulacak, dünyevi eylemlerine göre ahirette hesaba tabi tutulacaktır. Bu manada amel, insanın ahirete götürmek üzere nakış nakış, ilmek ilmek hazırladığı çeyiz sandığına benzer.

Değerli Müminler!
İnsanı Allah katında kıymetli kılan şey imandır. İman olmadan insanın yaptığı amellerin ahirette hiçbir değeri yoktur. Düşünce alanında kalıp eyleme dönüşemeyen iman, meyvesiz bir ağaç gibidir. Gölge nasıl bedeni takip ederse, sâlih amel de imanı o şekilde takip eder. Nerede iman varsa, orada sâlih amel de olmalıdır. Kalpte mevcut olan iman ışığının hiç sönmeden parlaması, giderek gücünü artırması ancak sâlih amellerle mümkün olabilir.

Aziz Cemaat!
Sâlih amel sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, haccetmek ve kurban kesmekten ibaret değildir. Allah için sevmek, Allah için buğzetmek, verilen sözde durmak, emanet ehli olmak, fakir ve yoksulları doyurmak, anne-babaya itaat etmek gibi ameller de sâlih amellerdendir.

Şayet kişi yaptığı ameli kendini Mevlası’na beğendirmek için yaparsa; sabahleyin namaza kalkmak için erken uyuması, din kardeşine tebessüm etmesi, yoldan bir taşı kaldırıp kenara koyması, hatta eşinin ağzına götürdüğü bir lokma dahi sâlih amel sayılmaktadır.

Allah resulü (s.a.v.) Sa’d bin Ebî Vakkas’tan rivayetle şöyle buyurmuştur: “Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar hepsinin mükâfatını alacaksın.”[1]

Aziz Müminler!
Sâlih amel Allah’ın sevgi ve rızasına nail olarak kişinin cennete girmesine vesile olur. Nitekim bu hususta Cenâb-ı Allah şöyle buyurmaktadır: “İman edip sâlih amel yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt da onlar içindir.”[2]
Hutbemizin başında okuduğumuz âyet-i kerîmede Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Erkek veya kadın, kim mümin olarak sâlih amel işlerse, elbette ona çok güzel bir hayat yaşatacağız ve onların mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.”[3]

Değerli Kardeşlerim!
Rabbimiz’in huzuruna “kalb-i selim” ile, sâlih birer kul olarak çıkabilmenin gayreti içerisinde olalım. Yaratılış gayemizi iyi kavrayarak, hayatımıza bu doğrultuda yön verelim. Sayılı nefeslerimizi, günlerimizi, ömrümüzü nasıl tükettiğimiz konusunda kendimizi her an sorgulayalım. Ömür sermayemizi hayırla, güzellikle, sevapla ebedî bir kazanca dönüştürmenin yollarını arayalım.

Nazari olarak inandığı hususları amele döküp, amellerinde de ihlas üzere derinleşme gayreti içinde bulunanlara Allah, emin güzergâhlarda yürüme imkânını ve cennetini lütfedecektir.

Ne mutlu imanını sâlih amellerle süsleyenlere!

[1] Buhârî, Îmân, 41
[2] Ra’d suresi, 13:29
[3] Nahl suresi, 16:97

Hutbe-Salih Amellerle Desteklenmis Iman

Hutbe-Arapça

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com