CUMA HUTBESİ

Hutbe: Salihler İle Beraber Olun

26 Kasım 2020 Mimber Lambalar
Mimber Lambalar

Muhterem Müslümanlar!

Âlemlerin Rabbi olan Mevlamız, Kur’ân-ı Azîmüşşân’da iman eden kullarına “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve dürüst kişilerle beraber olun.”[1] diye emretmektedir. Tarihimizdeki değerli İslam âlimleri, Allah (c.c.)’nun beraber olmamızı istediği sadık kişilerin, salihler olduklarını ifade etmişlerdir. Salih kullar “faydalı, iyi, doğru ve güzel olan, işe yarar, her türlü bozukluk ve yanlışlıktan arınmış” karakter özelliklerine sahip kişilerdir. Kısaca, Allah’ın yaratmış olduğu fıtratı koruyan ve İslam ahlakı üzere hayatını sürdüren mümin şahsiyetlerdir. Bu insanlarla kuracağımız dostluk ve geliştireceğimiz ünsiyet hem dünya hem de ahiret mutluluğumuza vesile olacaktır. Hak Teâlâ, ahirette zalimlerin çaresizlik içerisinde “Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım! Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim!”[2] şeklinde ağlayıp sızlayacaklarını bildirmiştir.

Değerli Kardeşlerim!

İslam’ın bugünlere ulaşmasına vesile olan ecdadımızın, ilhamını Kur’an ve sünnetin düsturlarından alarak söylemiş oldukları hikmetli sözleri vardır. Konumuzla ilgili olarak; “Varma karanın yanına, kara bulaşır.” ve “Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” gibi sözler, mevzuyu çok veciz bir şekilde izah etmektedir. Peygamber-i Zîşân Efendimiz ﷺ ise, mesele ile alakalı olarak; “Kişi dostunun dini üzerindedir. Dolayısıyla kimi dost edindiğinize dikkat edin.”[3] buyurmaktadır.  Kişi, hayatın gündelik akışı içerisinde farkında olarak veya olmayarak, isteyerek veya istemeyerek arkadaşlarının alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını benimser.
Günümüzün modern psikologları, grup psikolojisi başlığı altında, birbiriyle zaman geçiren insanların belli bir süre sonrasında benzeştikleri bilgisini bilimsel bir gerçeklik olarak paylaşmaktadırlar.

Kıymetli Cemaat!

Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa , beraber vakit geçirdiğimiz insanların bizlere yönelik tesirine şu mübarek hadisiyle değinmiştir; “İyi dostun misali, bir kokucunun misali gibidir. Ya kokucu sana [hediye olarak] koku verir, ya kokuyu satın alırsın [ki bu en güzelidir] veya [en azından] onun güzel kokusunu alırsın. Fena ahlak ve hareketli dostun misali ise demircinin misali gibidir. Demirci, [demiri ateşten çıkarıp çekiçle dövdüğü zaman sıçrayan kıvılcımlar] ya elbiseni yakar yahut kötü kokusunu alırsın.”[4]

Aziz Müminler!

Şüphesiz ki, bir gül bahçesinde gezen insanın üzerine gül kokuları siner. Buna benzer biçimde, salihlerin meclisinde bulunan kimselerin gönüllerine de o güzel insanlardan bereket ve maneviyat akseder. Çünkü insanın hâli, aynı kokular gibi sirayet eder. Bilhassa da insanoğlunun hâllerinde bu özellik vardır. Dolayısıyla gönüller sürekli etkileşim hâlindedir. Bu bakımdan salih ve sadık müminlerle beraberlik, gönüllerimize şifa olacak ve ahlakımızın onlarla aynileşmesine vesile olacaktır. Bizler için, Allah dostları ve salihlerle beraber olabilmek ve onların hâli ile hâllenebilmek, Mevlamızın en büyük nimetlerindendir.

Yüce Rabbimiz, bizlere dünya ve ahirette salihlerle birlikte olmayı nasip etsin. Amin.

[1] Tevbe suresi, 9:119
[2] Furkân suresi, 25:27-28
[3] Tirmizî, Zühd, 45, H.No: 2378; Ebû Dâvûd, Edep, 19, H.No: 4833
[4] Buhârî, Zebâih, 31, H.No: 5534; Müslim, Birr, 45, H.No: 2628

Hutbe-Salihler İle Beraber Olun

Hutbe-Arapça