CUMA HUTBESİ

Hutbe: Sofralarımız kumanyamızla bereketlensin

05 Mayıs 2016 Mimber Lambalar
Mimber Lambalar

Muhterem Müslümanlar!
Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Herhangi birinize ölüm gelip de, ‘Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!’ demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.”[1]

Kıymetli Kardeşlerim!
Bereket, bolluk anlamına gelir. Bu bolluk sadece bir miktar, bir çokluk anlamında değildir. Nice çokça mal vardır ki, bereketi yoktur; nice az şey vardır ki, bereketi vardır. Bereket ancak Allah’tandır; nimet ve rızkın Allah’tan olduğu gibi. Şükrü olmayan nimet ve rızkın bereketi olmaz. Nimet ve rızkın şükrü de ancak Allah yolunda harcamakla eda edilebilir. Verilen rızık karşısında kanaat etmek, hamd ve teşekkür etmek gerekir.

Kendisine verilen şeylerden infak etmek, rızkı verene teşekkürdür. Kur’an’da takva sahiplerinin özelliklerinden birisi olarak kendilerine verilen rızıklardan infak etmeleri zikredilir. Rızık Allah’tandır, zira O el-Rezzâk’tır. Ama, bizlere verilen rızkın paylaşımında çoğu defa insan adil davranmamaktadır.

Değerli Müminler!
İçerisinde yaşadığımız dünyanın ahvali hiç de iç açıcı değildir. Dünyadaki gelir dengesizliği her geçen gün artmaktadır. Uluslararası kurumların yaptığı araştırmalar bize göstermektedir ki, dünyanın en zengin % 1’lik kısmının sahip olduğu mal varlığı geriye kalanların toplam mal varlığına denktir. Bu dengesizlik ise yoksullukla mücadelede olumsuz bir etki yapmaktadır. Dünyada 52 ülkenin insanları “ciddi ve endişe verici” açlıkla karşı karşıyadır. 795 milyon kişinin yetersiz beslendiği dünyada, her yıl 3.1 milyon çocuk beş yaşını tamamlayamadan yetersiz beslenme sebebiyle hayata gözlerini kapatmaktadır. Açlık konusunda en kötü durumdaki ülke olan 4.6 milyon nüfuslu Orta Afrika Cumhuriyeti’nde nüfusun neredeyse yarısı açlık çekmektedir. Diğer bir Afrika ülkesi olan Çad’da ise 4.4 milyon kişi açlıkla karşı karşıya. Çatışma ve kaosun sürdüğü Suriye, Güney Sudan ve Somali gibi ülkelerde ise verilere ulaşılamadığı için sağlıklı bir bilgi sunulamıyor. Öte yandan, dünya çapında 60 milyon kişi çatışmalar ve iç savaşlar nedeniyle yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmış. Dünyadaki aktüel tablo bu.

Muhterem Cemaat!
Her birimizin, yeryüzünde bir lokmaya ihtiyaç duyan kişilere karşı sorumlulukları vardır. Verilen nimetin, sahip olduğumuz rızkın şükrünü ancak paylaşmakla, Allah yolunda karşılıksız harcamakla ifa edebiliriz. Bu manada Hasene Derneğimiz “Sofralar kumanyanızla bereketlensin, mazlumlar sevinsin.” sloganı ile kumanya kampanyasını başlatmıştır. Ramazan ayı içerisinde dünyanın farklı coğrafyalarındaki mazlumların sofrasına kumanyalar ulaştırılacaktır. Geçtiğimiz sene 62 bin 515 kumanya bağışı toplayan Hasene, 49 ülkede mazlum ve mağdurlara sevinç oldu. Bu sene de mazlum ve mağdurların sofraları kumanya yardımlarımızla bereketlenecek, mazlumların sevinci ile bizler de bayram edeceğiz inşallah.

Allah bizleri mazlum ve mağdurlara arka çıkan, onların sofralarına katkı sağlayan, onlara yardım ve şefkat elini uzatan, onların sevincine vesile olan duyarlı insanlardan kılsın. Hutbemizi şu hadisi naklederek bitirelim: “Adamın birisi Allah resulüne gelip kalbinin sıkışıp daraldığından şikâyet edince Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, yetimin başını okşa!”[2]

[1] Münâfikûn suresi, 63:10
[2] Ahmed ibn Hanbel, Müsned, II, 263. H. No: 7566

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com