CUMA HUTBESİ

Hutbe: Şükür Ayı Zilhicce

01 Ağustos 2019
Rahle Kur'an

Değerli Kardeşlerim!

Allah Teâlâ’nın bize bahşettiği nimetler sayısızdır; günlük rızkımız, istifademize sunduğu araçlar, bize bir yuva olarak nasip ettiği evlerimiz, aldığımız her nefes; bunların hepsi Mevlamızın birer nimetleridir. Rabbimizin ifadesiyle “Allah’ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah; çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.“[1] Allah’ın nimetlerini sayamadığımıza göre her biri için hakkıyla şükretmemiz de her hâlükârda düşünülemez. Şükrün bir tezahürü olan ibadet konusunda Allah’ın hakkını hiçbir zaman veremeyeceğimizi Resul-i Ekrem ﷺ Efendimizin “Seni yüceltmekte hakkını veremem. Sen, kendini yücelttiğin gibisindir”[2] duasından öğrenmekteyiz.

Aziz Müminler!

Şükür konusundaki eksikliklerimizi ve acziyetimizi itiraf ettiğimizden sonra daha da fazla çaba göstermeliyiz. “Hepsine ulaşılamadığı için bir şeyin çoğu terkedilmez” kaidesini düşünerek, gücümüzün yettiği kadar Rabbimize ibadet etmek suretiyle şükür vazifemizi ifa etmek için – farzlardan sonra – az da olsa sürekli bir biçimde gayret etmeliyiz. Buna ilaveten, Yüce Rabbimizin bizlere birer fırsat olarak sunduğu, işlenen sevapların da kat kat yazıldığı özel zaman dilimlerinden de istifade etmek durumundayız. Bunların birisi de bugün itibariyle idrak etmiş olduğumuz Zilhicce ayının ilk on günleridir.

Kıymetli Dostlarım!

Allah Teâlâ bize Kur’ân-ı Kerîm’de Kâbe-i Muazzama’nın inşasını ve hac emrin başlangıcını anlattıktan sonra “Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.”[3] buyurmaktadır. Ayette zikredilen “belli günler” işte Zilhicce ayının ilk on günleridir.[4] Peygamber Efendimiz ﷺ’den öğrendiğimize göre “Dünyanın en değerli günleri Zilhicce ayının ilk on günleridir!”[5]

Bu günlerde namaz, oruç, hac ve kurban gibi önemli ibadetler bir araya gelmektedir. Bu mübarek zaman dilimi, senenin en faziletli günü olan Arafat gününden sonra Kurban Bayramı ile tamamlanmaktadır.

Değerli Müminler!

Eğer bu günleri tazim etmek istiyorsak, onları farzlardan sonra nafile ibadetler ile ihya etmek suretiyle bu mübarek dönemi, Yüce Rabbimize şükretmek için bir fırsat olarak değerlendirmiş olalım. Resul-i Ekrem ﷺ buyurdular ki:Zilhicce ayın (ilk) on gününde işlenen amellerden daha değerli amel yoktur!Ashâb-ı Kirâm da: “Allah yollundaki cihad da mı buna dahil?” diye sormuş. Peygamber Efendimiz ﷺ de buna cevaben “Allah yolundaki cihad da dahil. Ancak canı ve malını Allah yolunda sarf edip tekrar geri dönmeyen bundan müstesna.”[6] diye buyurup bu muazzam zaman diliminin değerini vurgulamıştır.

Dolayısıyla bu günlerde özellikle nafile oruçlara, kaza veya nafile namazlara ve Kur’an tilavetine ağırlık verelim. Şimdiye kadar daha fırsat bulamadıysak Kurban bağışlarımızı da teslim edelim. Namaz kılmayan kardeşlerimiz bu günleri tövbeleri için bir vesile olarak değerlendirip namaza başlasın.

Rabbimiz bizleri, bize sunduğu nimetlerine gücümüz yettiği kadar ibadet etmek suretiyle şükredenlerden eylesin. Zilhicce’nin ilk on günlerini farzlardan sonra nafile ibadetler ile doldurmayı nasip etsin. Âmin

[1] İbrâhîm suresi, 14:34
[2] Müslim, Salât, 42, H.No: 486
[3] Hac suresi, 22:28
[4] Buhârî, Îdeyn, 11
[5] Müsned-i Bezzar, Bkz. Heysemî: Mecma’u’z-Zevâid 4/20
[6] Dârimî, Savm, 52, H.No: 1814; Buhârî, Îdeyn, 11, H.No: 969

Hutbe-Şükür Ayı Zilhicce

Hutbe-Arapça

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com