CUMA HUTBESİ

Hutbe: Şuurun Anahtarı Umre

23 Eylül 2022 Takke Tesbih Turuncu
Takke Tesbih Turuncu

Muhterem Kardeşlerim!  

Hicretin altıncı senesi idi. Allah Resulü (s.a.v.) Kâbe’yi özlemişti. Sayıları 1400’ü  bulan ve genelde gençlerden oluşan bir cemaatle umre niyetiyle ihrama girerek Mekke yollarına düştü. Niyeti Kâbe ile yeniden buluşmak, Kâbe’yi ziyaret ederek umre yapmaktı. Zaten umrenin manası da ziyaret etmek demekti.

Resûlullah (s.a.v.) ve ashabı Mekke’ye yaklaştıklarında, Mekkeli müşriklerin engeli ile karşılaştılar. Geliş maksatlarının Kâbe’yi ziyaret etmek olduğunu, başka bir gayelerinin olmadığını ifade etmelerine rağmen müşrikler buna müsaade emediler. Fakat Allah’ın “apaçık fetih” diye haber verdiği Hudeybiye anlaşmasını yaptılar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), anlaşmaya göre hicretin yedinci senesinde bu defa iki bin kişilik bir sahabe grubuyla, bir sene önce yapamadığı umrenin kazasını yaptı.

Değerli Müminler!

Umre, müekked sünnet veya ömürde bir defa farz olduğu ifade edilen kadim bir ibadettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) umre yapmış, ashab-ı kiram umre yapmışlar ve günümüze kadar Müslümanlar her devirde kendisine “küçük hac” da denilen umreyi ifa etmişlerdir. Çünkü hem hac hem de umre Müslüman’ın hayatında ve dünyasında yepyeni pencereler açar, mana dolu ufuklar serer. İşte bu sebeple teşkilatımız da kuruluşundan bu tarafa hac ve umreyi ifa edecek cemaatimize rehberlik etmekte ve onları teşvik ederek Kâbe ve Ravza-i Mutahhara ile buluşturmaya çalışmaktır. Sizlerin de şahit olduğu gibi değişen dünya şartları gereği hac ibadetinin eda edilmesi gerek maddi gerekse yeni getirilen mevzuat gereği her gün biraz daha zorlaşmaktadır.

Bu sene kendisini gösteren bu olumsuz şartlar öyle görünüyor ki, gelecek seneler için de ağırlaşarak devam edecetir.

Ancak şu an itibariyle umre yapılmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla haccın küçüğü olan ve Allah’ın “Hac ve umreyi Allah için tamamlayın.”[1] ayetinde vurgu yapılan; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in “İki umre, aralarında işlenen günahlara kefarettir. Allah tarafından kabul gören haccın karşılığı da ancak cennettir.”[2] buyurduğu umre ibadetine ağırlık vermeliyiz.

Aziz Dostlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in umrelerinde de görüldüğü gibi bilhassa gençlerin umre ibadetlerini ifa etmeleri son derece önemlidir. Çünkü umrede Resûlullah (s.a.v.) ile Kâbe âşığı gençleri birbirlerine kavuşturma söz konusudur. Gelecekte İslam’ı yaşayacak ve yaşatacak gençleri Kâbe’de ve Ravza’da buluşturup, İslam’ı tanıma eğitimini tatbiki olarak vermek vardır. Ana babalar olarak kendimiz gidemeyeceksek de gençlerimizi umreye teşvik etmeliyiz. Gerek Avrupa’daki IGMG teşkilatları gerekse Türkiye’deki Hennes ve IGMG bölge başkanlıkları vasıtasıyla teşkilatımız engin tecrübe ve deneyimlerini insanımıza hizmet için ortaya koymaktadır. Bu suretle onların mukaddes topraklara gelerek, vahyin indiği, yaşandığı ve yayıldığı coğrafyayı tanımaları, ezelî ve ebedî önderleri Efendimiz (s.a.v.)’i ziyaret etmeleri sağlanmış olur. İslam tarihinin en mühim olaylarının meydana geldiği mekânları gezmeleri ve görmeleri onlar için manen şarj görevi ifa eder. Yeni yeni kardeşlikler ve dostluklar kurulur, İslami dayanışma ve bilinç gelişir, Avrupa’ya cemiyetlerine dönecek gençler daha bir aşk ve şevk ile hizmetlerini yerine getirir. Öyle ise haydin gençler makbul ve mebrûr birer umre yapmaya!

[1] Bakara suresi, 2:196.

[2] Buhârî, Sahih, 6/274, H. No: 1650; Müslim, Sahih, 7/71, H. No: 2403.

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-İsveççe

Hutbe-Danca

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com