CUMA HUTBESİ

Hutbe: Tesettür ve Moda

04 Aralık 2019 Rahle
Rahle

Muhterem Kardeşlerim!

Okuduğumuz âyet-i kerîmede Yüce Rabbimiz, kıyafetlerimizin birer ilahî lütuf olduğunu hatırlatır ve buyurur ki: “Ey Âdemoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar.”[1]

Bu ayet Mekke-i Mükerreme’de Peygamber Efendimiz ﷺ’e indirilirken, müşrikler Kâbe-i Muazzama’yı çırılçıplak tavaf ederdi. Allah Teâlâ o dönemin müşriklerine ve kıyamet saatine dek var olacak tüm insanlığa, kıyafetleri bir nimet olarak yarattığını hatırlatıp, elbiselerimizin aynı zamanda ayetlerinden olduğunu vurgular.

Kıymetli Müminler!

Kıyafetlerimiz hem ihtiyaç hem de büyük bir nimet olup, eşref-i mahlûkât olan insanı diğer canlılardan ayıran önemli bir unsurdur. Rabbimiz müminlere Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (yani güzel ve temiz giyinin).[2] diye buyurmaktadır. Bazı ibadetlerin şartı olan setr-i avret için elbiselerimize ihtiyaç duyduğumuz gibi, kıyafetlerimiz aynı zamanda sıcaktan ve soğuktan korunmamızı da sağlarlar. Dolayısıyla kıyafetlerimiz, bizim için birer şükür vesilesidir.

Aziz Kardeşlerim!

Günümüzde insanların giyimi mevzusunda ortaya konulan fikirler, karmaşık bir görünüm arz etmektedir. Bu hususta vahiy tarafından ortaya konulmuş sınırlar, ölçüler ve geçmişimizde fiilî olarak yaşanmış örnek hayatlar vardır. Bunlara rağmen çoğu kez, kendimizi topluma kabul ettirmek için sahte görünümlere sarılarak boşluğa ve ikileme düşebiliyoruz.
Ancak müminler olarak kıyafet konusunda bize vahyin çizdiği ölçüler yön vermelidir. Dinimizin prensiplerine göre kıyafetlerimiz, tesettür ve hayâ mefhumlarına uygun ve temiz olmalıdır. Gösteriş ve israftan da muhakkak surette kaçınılmalıdır. Şeriatın ölçüleri çerçevesinde, ayrıca yerel örfe de itibar edilir.

Muhterem Cemaat!

Elbiselerimiz, Yüce Mevlamızın bir nimeti olsa da hikmetine aykırı bir biçimde kullanılan kıyafet, sahibini büyük vebala sokabilir. Mesela Rabbimiz, mümin kadınlara bedenlerini örtecek elbiseler giymelerini emretmiş ve bunun hikmetini “tesettürlerinden dolayı iffetli oldukları bilinsin” diye açıklamıştır.[3] Peygamber Efendimiz ﷺ, zahiren giyindiği hâlde aslında giyinik olmayanların cennete giremeyeceğini, hatta cennetin kokusunu bile alamayacağını söylemiştir.[4] Bu hususta Allah Teâlâ, erkekleri de kadınları da şu sözleriyle uyarmaktadır: “Ey Âdemoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için, elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi, şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi, onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır.”[5]

Değerli Müslümanlar!

O hâlde tesettür bir Müslüman’ın şahsiyetidir. Bunu göz önünde bulundurarak, insanlık onuruna yakışır biçimde giyinip, aynı zamanda çevremizde bulunan kişileri de bu yönde teşvik etmeliyiz. Bugün çağımızda sınırsız, ölçüsüz, hayâ duygularını zedeleyecek bir müstehcenlik karşısında, örtünmenin ne derece önemli olduğu apaçık ortadadır. Müslüman erkeklerin ve hanımların imanlarını, vakar ve haysiyetlerini korumaları için buna çok büyük ihtiyaç vardır. Örtünmenin mühim bir amel ve Allah rızasına ulaştıran bir uygulama olduğu asla unutulmamalıdır.

Rabbimiz, bize rızasına uygun düşecek şekilde tesettüre riayet etmeyi nasip etsin.

[1] A’râf suresi, 7:26; Bkz. Tefsîr İbn-i Kesîr, ilgili ayetin tefsiri
[2] A’râf suresi, 7:31
[3] Bkz. Ahzâb suresi, 33:59; Ayrıca bkz. Ebû Hayyân: El-Bahru’l-Muhît, ilgili ayetin tefsiri
[4] Müslim, Libâs, 34, H.No: 2128
[5] A’râf suresi, 7:27

Hutbe-Tesettür ve Moda

Hutbe-Arapça