CUMA HUTBESİ

Hutbe: Veda Hutbesi

11 Nisan 2014

Muhterem Müslümanlar, aziz kardeşlerim!

Bugünkü hutbemizde, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz Muhammed (s.a.v.) tarafından Hicrî 9, Miladî 631 yılında Arafat’ta 120.000’i aşkın sahabeye irâd buyrulan veda hutbesini özetle takdim edeceğiz.

Muhterem Müslümanlar!

Efendimiz o hutbelerinde şöyle buyurmuşlardır:

Ey İnsanlar!

Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan bağışlanmak diler ve O’na tövbe ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin günahlarından Allah’a sığınırız. Allah’ın doğru yola ilettiğini saptıracak, saptırdığını da doğru yola iletecek yoktur.

Şehâdet ederim ki: Allah’tan başka ilah yoktur. O birdir. O’nun eşi ve ortağı yoktur. Yine Şehâdet ederim ki: Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve Resûlüdür.

Ey Allah’ın kulları!

Ben size Allah’tan korkmanızı tavsiye ve O’na itaate sizi teşvik ederim”¦ Rabbinize kulluk ediniz: Beş vakit namazınızı kılınız! Ramazan ayında orucunuzu tutunuz! Beytullâh-ı Hacc ediniz! Zekâtınızı gönlünüzden koparak gönül hoşluğu ile veriniz! (Böylece) Yüce Râb’bınızın cennetine girersiniz.

Ey insanlar!

“.. İşte kanlarınız ve mallarınız da Yüce Râb’bınıza kavuşuncaya kadar, bu gününüzde, bu ayınızda, bu beldenizde olduğu gibi, bir birinize haram ve dokunulmazdır!”

“.. Sizler muhakkak Râb’bınıza kavuşacaksınız. Amellerinizden işlediklerinizden sorguya çekileceksiniz!”

“”¦ İyi biliniz ki: Üç şey Mü’min ve Müslümanların kalplerine kin ve kıskançlık sokmaz.

– Allah’a ihlâslı olarak amel etmek.

– Emir sahiplerine nasîhatte bulunmak.

– İmân ve sâlîh amelde olmak.”

“.. İyi biliniz ki: Cahiliyet devrine ait her şey, ayaklarımın altına konulmuş, hükümsüz sayılmıştır.”

“”¦ Cahiliyet devrindeki olan bütün faizler de kaldırılmış, hükümsüz sayılmıştır.”

“.. Şimdi ey insanlar!

Şeytan muhakkak ki: Şu toprağınızdan kendisine tapılmaktan temelli olarak ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışındaki ufak tefek işlerinizde ona itaat edecek olursanız bu onu hoşlandıracaktır. Dininiz üzerinde ondan sakınınız!”

“.. Ey insanlar!

Kadınlar hakkında Allah c.c.’den korkunuz! Çünkü siz onları ancak Allah c.c.’nin emaneti olarak aldınız ve kendileri ile evlenmeyi de, Allah’ın kelimesi, emir ve müsaadesi ile helal edindiniz.”

“.. Ey insanlar!

Şüphe yok ki: Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır. Onların da sizin üzerinde hakları vardır.”

“”¦ Kadınlar hakkında hayırlı olmanızı size tavsiye ederim. Çünkü onlar yanınızda zayıftırlar. Emanettirler.”

“.. Ey insanlar!

Size tebliğ etmiş olduğum sözlerimi aklınızda iyice tutunuz! Ben size öyle bir şey bıraktım ki: Ona sımsıkı sarılırsanız hiçbir zaman sapmazsınız. O;

– Allah c.c.’ün kitabıdır.

– Allah c.c.’ün Peygamberinin sünnetidir ve

– Ev halkımdır.”

“.. Ey insanlar!

Râbbiniz bir, babanız birdir. Hepiniz, Adem a.s.’ın soyundansınız. Adem a.s.’da topraktandır. Allah c.c. indinde en şerefliniz, en muttaki olanınız, Allah’ın emirlerini en çok yerine getiren, yasaklarından da, en çok sakınanınızdır. Arab’ın Arap olmayana üstünlüğü ancak takva iledir.”

“.. Ey insanlar!

Size azası eksik bir köle de, amir tayin edilecek olsa; sizi, Allah’ın Kitabı ile idare ettiği zaman onu dinleyiniz ve kendisine itaat ediniz.

Size ben sorulacağım. Peygamberlik vazifemi ifa ettim mi? diye sordu.

Ashâp: ‘Peygamberlik vazifemi ifa ettin bize tebliğ ettin’ dediler.

Bunun üzerine şahadet parmağını havaya kaldırdı. Allah’ım şahit ol! Allah’ım şahit ol! Allah’ım şahit ol!”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com