CUMA HUTBESİ

Hutbe – Yaşlılara ve Engellilere Saygı

03 Nisan 2009

Muhterem Müslümanlar!

Dinimizin ana gayesi, insanlara dünya ve ahiret mutluluğunu temin etmektir. İnsanlara saygı ve hürmet göstermek dinimizin en önemli emirlerindendir. Hele hele yaşlılara ve özürlülere saygı  ve hürmet göstermek daha da önemlidir. İnsana saygının olmadığı yerde kavga, sıkıntı, problem, hüzün ve keder vardır. İnsan ister sağlıklı isterse engelli olsun Allah’ın yeryüzünde yarattığı en kıymetli ve en değerli varlıktır. Allahu Teala “Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık” [95:4] buyurarak konunun önemini vurgulamıştır.

 

Yüce Allah’ın koyduğu değişmez prensipler vardır. Hangi canlının ne zaman, nerede dünyaya geleceğini, nasıl bir hayat süreceğini, ne zaman ve nerede öleceğini tayin eden Allah’tır. Allah’ın koyduğu kanun gereği insanlar farklı şekilde yaratılmışlardır. Kimimiz sağlıklı, kimimiz engelli, kimimiz erkek kimimiz kadın yaratılmışız. Bazı insanların ömrü uzun bazılarının kısa. Ancak hepimiz Allah’ın kuluyuz ve eşit olarak yaratılmışız hepimiz. Dünyaya bir  imtihan için gelmişiz ve bir gün biz de gideceğiz. 

              

Muhterem Müminler!

Dünyada huzurlu ve mutlu yaşayabilmek için bazı kurallara uymamız gerekiyor. Din, dil, ırk ve kültür farkı gözetmeksizin aramızda yaşayan bütün yaşlılara ve engellilere gereken saygıyı ve ilgiyi göstermek, gerektiğinde onlara yardımcı olmak hepimiz için insani ve İslami bir görevdir. Yaşlılık, yaşayan her insanın ulaşacağı bir dönemdir. Bugün genç olanlar yarın yaşlı olacaklardır. Kimin sıhhatinin ne zaman bozulacağını da ancak Allah bilir. Onun için, başta yaşlı anne babalarımız olmak üzere tüm yaşlılara hürmet etmek, saygı duymak, hatırlarını sorup gönüllerini almak büyük önem arz etmektedir.

 

Ayrıca, engelli kardeşlerimize yardımcı olmak, onları hor görmemekte önemli görevlerimiz arasındadır. Dünyada milyonlarca engelli insan yaşıyor. Fert ve toplum olarak bu insanlara karşı duyarlı olmalıyız. Biz, bize ihtiyacı olan insanlara yardım edersek Allah ta bize yardım eder. Bir gün bizler de sağlığımızı kaybedip başkalarına muhtaç olabiliriz. Ne olduğumuzu değil, yarın ne olacağımızı düşünmeliyiz. Kimseyi hor ve hakir görmemeliyiz. Hastalık Allah’ın bir intihanı olduğu gibi sıhhat da, engellilik de Allah’ın takdiridir. Engelli olmak bir takım haklardan mahrum kalmayı gerektirmez, onları asla rencide etmemeliyiz.
              

Muhterem Müslümanlar!

Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem bir hadisinde, “Herhangi bir genç yaşından dolayı bir yaşlıya saygı gösterirse, Allah da ona hizmet edecek kimseler yaratır,” (Tirmizi, 4, 372) buyurmaktadır. Öyleyse yaşlılarımıza, engellilere, toplumdan dışlanmış kimsesizlere yardımcı olalım. Onları asla toplumdan soyutlamayalım. Onlarla birlikte yaşamayı şeref kabul edelim. Şu hususları asla unutmayalım. Yaşlı, hasta ve  engelli kardeşlerimiz  bilsinler ki; bu halleri Allah’ın bir takdiridir. Bundan dolayı de hiçbir zaman halimize üzülüp de isyan etmeyelim. Nice yaşlı, hasta ve engelliler vardır ki, Allah katında onların yeri cennettir. İnancında, ibadetinde ve yaşantısında İslam’ı ölçü almayan nice genç ve sağlıklı insanlar da vardır ki, ahiretleri husrandır.  

 

Sevgili genç kardeşlerim!

Sahip olduğunuz sıhhatın, servetin ve ömrün devamlı olmadığını, bir gün herşeyin elimizden gidebileceğini, bir gün bizim de yaşlanacağımızı unutmayalım. Her türlü sıkıntıya katlanarak bu camilerimizi ve bir çok imkanları bizlere sunan eli öpülesi,  birinci nesil büyüklerimize karşı saygıda ve hürmette kusur etmeyelim. Onlar sevginin ve saygının en güzeline layıktırlar. Bize yakışan, sağlam bir inanç doğrultusunda güzel ahlak sahibi olup helal ve harama riayet ederek, Allah’a itaat etmektir. Günlük ibadetlerimizi eksiksiz yerine getirmektir. Yaşlılara, engellilere, yetimlere, kimsesizlere saygılı olmak, onlara yardımcı olup güler yüz göstermektir . Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hutbemi bir hadis-i şerifle bitirmek istiyorum. “(Ey insanlar) Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve yaptıklarınıza bakar.” (Müslim, c. 4, s. 1987)

 

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com