CUMA HUTBESİ

Hutbe – Yaz kurslarımız

06 Temmuz 2012

Muhterem Müslümanlar,

Sevgi, Cenab-ı Allah tarafından bizlere bir nimet olarak verilen en güzel meleke ve hislerdendir. Peygamber Efendimiz (sav) bir Hadis-i Şerif'inde, Mü'min sever ve sevilir. Dost olur ve kendisiyle dostluk kurulur. Sevmeyen ve sevilmeyen kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı insanlara yararlı olanıdır.” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, V, 335) buyurarak, sevginin Mü'min'in önemli sıfatlarından biri olduğunu bildirmektedir. Dolayısıyla şefkat ve sevgi, toplumun huzur ve barışı, aile içindeki muhabbeti ve başarılı bir çocuk eğitiminin de vazgeçilmez temel şartlarındandır.

Velilerin çocuklar üzerindeki en büyük görevi onlara iyi bir eğitim sağlamak için gayret sarfetmeleridir. Lakin eğitimin öncelikle çocuğu sevmekle başladığını unutmamalıyız. Çocuğun zihnen ve bedenen sağlıklı gelişmesi için, insanların en temel ihtiyaçlarından biri olan sevgiyle, onlara huzur, güven ortamı hazırlamalıyız. Özellikle dinî meseleleri anlatma ve öğretmede sevgi ve muhabbetin manevî gücünden yararlanmamız gerektiğini hatırlatmakda fayda görüyorum. Çocuklarımızın ruhen ve bedenen sağlıklı, neşeli, atılgan ve kişiliği oturmuş bir fert olabilmesi için elimizden geldiğince davranışlarımızla ona iyi örnek olmalı, ayrıca çeşitli eğitim çalışmalarına katılmalarını teşvik ederek, bu çalışmalardan faydalanmalarını sağlamalıyız.

Değerli Kardeşlerim,

Çocuklara iyi bir din eğitimi verebilmenin başında, onlara Rahman ve Rahim olan Allah'ı ve güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Hz. Peygamber (sav)'i tanıtmak ve onları sevmekten geçtiğini bilmemiz gelir. Peygamber Efendimiz (sav)'in  “Çocuklarınıza ikram edin ve güzel terbiye edin.” (İbn Mace, Edeb, 3) Hadis-i Şerif'i gereği, mesuliyetimiz altındaki evladlarımızı iyi bir eğitimden geçirerek, şahsiyet sahibi, kendisine, ailesine ve yaşadığı topluma faydalı olan, örnek insanlar olarak yetiştirmeliyiz.

Muhterem Müslümanlar,

Bu günlerde bir izin mevsimine daha girmiş bulunuyoruz. İznini başka yerlerde geçirecek kardeşlerimize tavsiyemiz; çocuklarınızı oralarda bulunan Kur'an kursu gibi din eğitimi veren kurumlara kısa süreli de olsa göndermelidir. Çocukların gidecekleri yerlerdeki farklı ortamları görmelerini ve faydalanmalarını sağlayıp farklı arkadaşlıklar kurmalarına yardımcı olmalarıdır.

Burada kalacak olan kardeşlerimize tavsiyemiz ise; çocuklarınızı kız-erkek demeden mutlaka çevrenizde açılacak gündüzlü veya yatılı eğitim programlarından birine kaydettirmenizdir. Çevrenizde bulunan cami ve teşkilatlarda bu tür eğitim çalışmaları  yok ise yapılmasını isteyelim, yapılabilmesi için ısrar edelim ve katkıda bulunalım. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza dünya ve ahiret saadetini sağlayacak olan hayırlı çalışmalara öncülük edip, genç yavrularımızın bu fırsatlardan faydalanması için emek sarf etmemiz hayati önemdedir. ''Ne ekersen onu biçersin'' atasözünden yola çıkarak, unutmayalım ki, bu gayretlerimiz çocuklarımızın eğitimine ve İslamî bir kimlik kazanmalarına çok önemli katkılar sağlayacaktır.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com