CUMA HUTBESİ

Hutbe: Yeni Hedeflere Doğru

31 Aralık 2020 Minber Ahşap
Minber Ahşap

Kıymetli Müslümanlar!

İnsanoğlu zamanı daha iyi yönetebilmek için onu gün, hafta, ay ve yıl gibi bölümlere ayırmıştır. Bu sisteme takvim adı verilmiştir. İnsanlık tarihinde birçok medeniyet çeşitli takvimler geliştirmişlerdir.

Günümüzde en yaygın şekilde kullanılan takvimlerden biri olan miladi takvimin 2021’inci yılının ilk gününü yaşıyoruz. Tabii ki bir takvim yılının ilk günüyle son günü arasında esasen bir fark yoktur. Netice itibarıyla güneş aynı yerden doğacak, aynı yerden batacak, gün aynı şekilde başlayıp bitecektir. Ancak Müslümanlar olarak bizler bu tür zaman dilimlerini kendi hayat planlamalarımızda birer vesile sayıp buna göre yaşantımıza yön verebiliriz. Mesela kendimize yeni hedefler belirleyip, bu zaman dilimlerini başlangıç noktası olarak kabul edebiliriz.

Değerli Müminler!

Cenâb-ı Hak İnşirâh suresinde “Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.”[1] buyuruyor. Demek ki Müslüman tembel, pasif ve gayesiz yaşayan bir insan olmamalıdır. Müslüman’ın birinci amacı ise Allah’ın razı olduğu bir kul olmak, hayatını buna göre tanzim etmektir. Aynı zamanda “Yaratılan herkes ve her şey Allah’a muhtaçtır. Bunların arasında Allah en çok diğerlerine faydalı olanları sever.”[2] diye buyuran bir Peygamber’in ümmetinin ferdi olarak bu dünyada insanlara faydalı olmalıdır. Örnek ahlakıyla öne çıkan, çalışkan, Allah’ın bahşettiği helal rızkı kazanmak için gayret sarf eden bir kul olmayı hedeflemelidir. Kendine sürekli yeni hedefler koymalı, hedefsiz olmamalıdır. Gelecekle ilgili kendine hedefler belirlerken geçmişinin de muhasebesini iyi yapmalıdır. Nitekim Resûlullah ﷺ’in de buyurduğu gibi, “Akıllı kişi nefsine hâkim olan ve ölümden sonrası için çalışandır.”[3]
Nefse hâkim olmak onu kontrol altında tutmakla, yani hesaba çekmekle mümkün olur. “Geride bıraktığım 365 gün içerisinde daha iyi bir Müslüman, insanlığa daha faydalı bir insan hâline geldim mi? Neyi hedeflemiştim, neye ulaştım?” gibi soruları kendimize sorarak senenin manevi bilançosunu çıkarmalıyız.

İnsanların veya kurumların kontrol mekanizmaları olmaksızın doğru yol üzere hareket etmeleri mümkün değildir. Kişinin nefsini muhasebeye çekmesi kendi üzerinde sağladığı bir kontrol mekanizmasıdır. Kişi nefsini muhasebeye çekmezse nefsi onu kendi heva ve hevesinin istediği yöne doğru çeker götürür. Bu yüzden özeleştiri, kulluğu kemale ulaştırmak için elzemdir.

Muhterem Kardeşlerim!

Bir miladi yılı daha geride bırakırken tekrar anlıyoruz ki zaman hızla akıp gidiyor. Cenâb-ı Hakk’ın bizlere bahşettiği zaman lütfunu iyi değerlendirip boş zamanlarımızı faydalı işlerle meşgul olarak geçirelim. Özellikle çağımızda, bilhassa sosyal medya gibi mecralar üzerinde haddinden fazla gereksiz zaman kaybedildiği bir gerçektir. Her günün sonunda, 24 saatlik sürenin kaç saatini hangi meşgale ile geçirdiğimizi not edersek belki bu acı gerçeği daha iyi kavrayabiliriz. Boşa geçmiş her zaman dilimi bizim ömür sermayemizden eksiliyor. Müslümanlığımızın bir şartı olarak ahiret inancına sahipsek, hesap gününün hazırlığını şimdiden yapmamız gerekmez mi?

Hutbemizi, Peygamber Efendimiz ﷺ’in şu uyarısıyla bitirelim: “Kıyamet gününde, bir kul şu dört şeyden sorguya çekilmeden bir tarafa adım atamaz: Ömrünü nerede tükettiği, gençliğini nerede tükettiği, malını nereden kazanıp nerede harcadığı ve öğrendiği ilmiyle neler yaptığı…”[4]

[1] İnşirâh suresi, 94:7
[2] Taberânî: El-Mu’cem El-Kebîr, 10/86, H. No: 10033
[3] Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyâme, 25
[4] Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyâme, 1

Hutbe-Yeni Hedeflere Doğru

Hutbe-Arapça

[supsystic-social-sharing id="1"]