CUMA HUTBESİ

Hutbe: Yeni yılı fırsat olarak görmek

28 Aralık 2012

Muhterem Müslümanlar,

Kur’ân-ı  Kerîm, bir suresinde zamanı ön plana çekerek şöyle buyurur: Asra yemin ederim ki! İnsan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.” (Asr suresi, 103:1-3) Kur’an bununla zamanın önemine vurgu yapar ve zamanı surede bildirilen kurtuluş reçetesine uygun olarak kullanmanın gerekliliğini anlatmak ister. İnsan için en kıymetli şeyin zaman olduğu böylece ortaya çıkmış olur. Böyle olunca bizler de Allah’ın bize verdiği kendi ömür sermayelerimizi değerli bilmeli ve her yılbaşında oturup geçen bir yılın muhasebesini yapmalıyız. Aynen, “Bugün Allah için ne yapabildim” diyen Hz. Ömer (r.a.) gibi, biz de bu sene Allah’ı razı edecek neler yaptık, nerelerde hata ettik, gelecek senelerde bunu nasıl telafi edebiliriz diye 365 günün muhasebesini yapmalıyız.

Muhterem Kardeşlerim,

“İki günü eşit olan aldanmıştır.” (Keşfu’l Hafa, c. 2, s. 233, H. No: 2406) buyuran Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bize aynı zamanda iki yılı birbirine eşit olan zarardadır da demek istemiştir. Geçen yıl ve yıllara bakarak gelecek yılın daha güzel ve hayırlı geçmesi için gayret göstermek üzere gelecek yılı bir fırsat olarak kabul etmek ve ona göre plan yapmak gerekir. Çoğu kez bir mirasyedi gibi harcadığımız zamanı; ömür sermayemizi, gelecek sene daha yararlı işlere sarfetmek üzere arayış içine girmek durumundayız. Allah’ın Resûlü (s.a.v.), “Akıllı kimse, kendini sorguya çeken ve ölümden sonrası için çalışandır.” (Tirmizî, Kıyamet, 26)  buyurarak bu gerçeğe işaret buyurmaktadır.

Öyle ise bir kez daha tekrarlıyoruz ki, bir yıl bitip, yeni bir yıla girdiğimiz bu günlerde, hayatımıza yeniden çeki düzen vermenin hazırlığını yapalım ve bu günleri oyun eğlence zamanları bilerek, ondan çıkarmamız gereken dersler konusunda hata etmeyelim, ziyana düşmeyelim. Bilhassa gençlerimizi bu gecenin çirkinliklerinden uzak tutalım. Bunun için de alternatif programlarla onlara faydalı olacak çeşitli aktivitelere camilerimizde yer verelim.

Muhterem Müslümanlar,

Unutmamalıyız ki, Allah (c.c.), “Ey Adem oğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yeyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Â’raf suresi, 7:31) buyuruyor ve bizleri israfa alet olmamamız konusunda uyarıyor. Bugün biz biliyoruz ki, sadece yılbaşında havaya atılan havai fişekler ve tüketilen alkol, bir merkezde toplansa ve yoksul insanlara sarfedilse açlık seviyesi oranında birkaç puanlık bir azalmaya sebep olur.

Sözlerimizi ibret dolu bir ayetle bitirelim. Cenâb-ı Hak buyuruyor ki, “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Haşr suresi, 59:18)

IGMG İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]