CUMA HUTBESİ

Hutbe – Yetim ve kimsesizlere sahip çıkmak

13 Nisan 2012

Muhterem Müslümanlar,

Bilindiği üzere Peygamberimiz (sav) yetim olarak dünyaya teşrif etmiştir, altı yaşında iken de annesi vefat edip öksüz kalmıştır. Böylece hem öksüz hem yetim kalan Efendimizi (as), dedesi ve amcası himayeleri altına almışlardı. Resulullah (as) yetim olarak büyümenin ne gibi zorlukları beraberinde getirdiğini bizzat yaşamış ve sıkıntılara göğüs germiştir. Kur’an-ı Kerim yetimlerin haklarının korunması ve onlara iyi davranılması konusunu çok önemsemektedir. Bir ayet-i celilede şöyle buyurulmaktadır: Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onları iyi yetiştirmek (yüz üstü bırakmaktan) daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte  yaşarsanız, (unutmayın ki) onlar sizin kardeşlerinizdir.“ (Bakara Sûresi, [2:220])

Değerli Kardeşlerim,

Gerek Kur’an-ı Kerim gerekse Peygamberimiz (sav) yetimlere bakılmasını hem teşvik hem de emreder. Bundan dolayıdır ki, ferd ve cemaat olarak yetimlere sahip çıkmamız ve onlara yardımda bulunmamız elzemdir. Hal böyleyken kendi öz çocuklarımız ile ilgili durumu sormak gerekmez bile. Elbette yetimlere bu kadar vurgu yapan Kur’an ve Peygamberimiz (sav) kendi çocuklarımıza göstermemiz gereken ilgili ve alakanın da gerektiği gibi yerine getirilmesi konusunda bizlere yol gösterir. Ancak, yetim  olmadan yetim gibi yetişen çocukların sayısı da az değildir. Bu evladlarımızın anne-babaları görevlerinin sadece çocuklarının geçimlerini sağlamak olduğunu düşünmektedirler. Maalesef  kimi veli, çocuklarının eğitimi, ahlakı ve şahsiyet gelişimine gereken ilgiyi göstermez veya bunu sağlamaz.

Belki bulunduğumuz şehirde de nice Müslüman yetim ve kimsesiz vardır. Buralarda yetimler veya herhangi bir sebepten dolayı anne-babasının yanında yaşayamayan bir çocuk evvela bir bakıcı ailenin himayesine verilir. Böylece devlet yetim çocuğun maddi açıdan bakımını sağlamış oluyor. İşte tam burada biz Müslümanlara büyük sorumluluk düşmektedir. Müslüman çocukları Müslüman ailelerin himayesine almak, onlara İslamî bir eğitim ve sıcak bir yuva sunmak kendini İslamî bir cemaat olarak gören bizlerin sorumluluk alanındadır. Bunun için Müslüman bakıcı ailelerin bulunması ve Müslüman yetim çocukların bu ailelere verilmesinin sağlanması cemaatimizin görevlerindendir.

Muhterem Müslümanlar,

Yetimlere verilen önemi ifade eden bir hadisle hutbemizi sona erdirmek istiyoruz. Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Ben ve yetime bakan kimse cennette şöyleyiz." Sonra orta parmağı ile baş parmağını yanyana getirip aralarını açıp kapayarak işaret etti. (Buhârî, Talak14, Edeb 24; Tirmizî, Birr 14, 1919; Ebu Dâvud, Edeb 131, 5150) İnşaallah Rabbimiz bizleri cennette Resul-i Ekrem (as) ile birlikte olanlardan eyler.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com