CUMA HUTBESİ

Zekât ibadeti

19 Haziran 2015

Muhterem Müslümanlar!
Büyük bir heyecanla idrak ettiğimiz şu ramazan ayında tuttuğumuz oruçların yanı sıra ve geceleyin kıldığımız teravih namazlarına ilaveten bir başka temel ibadetimizi daha hatırlatmak istiyoruz. Bu ibadetimiz zekâttır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesi ile İslam; namaz, oruç ve hac gibi ibadetler ile birlikte zekât ibadeti üzerine kuruludur.

Aziz Cemaat!
Özetle zekât; bir Müslüman’ın, evinde baktığı ailesinin temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geriye kalan mallarından biriktirdiği mal varlığının kırkta birlik kısmıdır. Zekât, söz konusu mal varlığı ister para olsun ister diğer değerli eşyalar olsun, nisap miktarını geçiyorsa, o Müslüman’ın mal varlığının yüzde iki buçukluk kısmını ayette belirtilen yerlere vermesidir. Nisap miktarına sahip olan bir Müslüman’ın zekâtı vermemesi ya da zekâtı ertelemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü zekât isteğe bağlı bir ibadet değil; Allah’ın emri gereğidir.

Aziz Kardeşlerim!
Zekât ibadeti isteğe bağlı olmasa da sevap ve ecri kat kat olacaktır. Allah bunu Bakara suresinin şu ayeti ile açıkça buyurmuştur: “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”[1]

Demek oluyor ki, namaz ve zekât Allah’ın birer emri olmasının yanı sıra Müslüman olmayı göstermenin de bir yoludur. Ve bunun karşılığı da elbette ki Allah katında verilecektir.

Muhterem Müslümanlar!
Avrupa’da yaşayan Müslümanlar olarak, içinde yaşadığımız coğrafyada bize bahşedilen nimetlerin, dünyanın diğer yerlerindeki insanlara göre ne kadar bol olduğunu görüyoruz. Unutmayalım ki, bizler önümüzde duran bu bol nimetlerin şükrünü eda etmekle mükellefiz. Bu şükrün sadece sözlü olarak ifade edilmesi ise yeterli değildir, şükrümüzü bize bahşedilen nimetleri onlara sahip olmayanlarla paylaşmak suretiyle tam olarak göstermiş oluruz.

Değerli Kardeşlerim!
Bizler cemaat olarak zekât ve fitrelerimizi teşkilatımızın kampanyalarında değerlendiriyoruz. Kur’an’da işaret edilen sekiz yer, Efendimiz’in sünnetinde, ayrıca raşit halifelerin ve pek çok ulemanın uygulamalarında gösterdiği gibi titizlikle tespit ediliyor ve Müslümanların hem şahsi hem de toplumsal ihtiyaçları böylece giderilmeye çalışılıyor. Hepimiz biliyoruz ki İslam’a hizmet etmek, İslam’ı tanıtmak, İslam’ı gelecek nesillere aktarmak, onların içinde yaşadıkları toplumlarda bir Müslüman olarak yerlerini alabilmeleri için oluşturduğumuz şu teşkilatımız bu alanda gerçekten de takdirle karşılanan pek çok ihtiyacı gideriyor, pek çok hizmeti canla başla yürütüyor. Bu hizmetler hepimizin hizmetleridir. Dolayısıyla sevabı da tek tek hepimizin olacaktır. Onun içindir ki, “Ramazanın başındayız, daha çok var.” demeyelim, bir an önce zekât ve fitre zarflarımızı alalım, zekâtımızı verip erkenden teslim edelim!

Muhterem Müslümanlar!
Rabbimiz zekât vermeyenleri ve zekât vermekte ihmalkâr davrananları, “…altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!”[2] ayeti ile uyarırken, Peygamber Efendimiz de, “Mallarınızı zekât vermek suretiyle koruma altına alın, hastalarınızı ve hastalıklarınızı sadaka vererek tedavi edin, gelecek olan belalara dualarla karşı koyun.”[3] buyurmaktadır.

Öyle ise, bu mübarek ve feyizli ayda zekât ibadetlerimizi ifa ederek kulluk görevlerimizi yerine getirmiş olalım. Rabbim zekâtlarınızı ve diğer tüm ibadetlerinizi kabul buyursun!

[1] Bakara suresi, 2:110
[2] Tevbe suresi, 9:34
[3] Ebû Dâvûd, Ebû Nuaym ve Taberânî değişik yollardan rivayet etmişlerdir.

pdf Hutbe: Zekât ibadeti

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com