CUMA HUTBESİ

Hutbe – Zekat

29 Ekim 2004

Aziz Mü’minler!
Mâli bir ibadet olan Zekat, Yüce Dinimiz İslâm’ın beş esasından biridir. Zekat vermek dinen zengin olan müslümanlara farzdır.
Zekatını bir müslüman kendini manevi kirlerinden temizler; ahlaklı ve erdemli olma yolunda mesafe kateder.
Kur’an-ı Kerim’in 26 yerinde namaz ile birlikte, 6 yerinde müstekil olarak zekattan bahsedilmiştir.
Rabbimizin “zekat veriniz” emrini yerine getiren müminler, yüce Allah’ın sevgisini, mal ve servet sevgisinden daha üstün tuttmuş olurlar.

Muhterem Müslümanlar !
Zekat, fakirlere, zenginlerin malından Yüce Allah’ın ayırdığı bir haktır. Kur’an-ı Kerîm’de: “Zenginlerin mallarında, yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır”(Zariyat 51, 19) buyurulmaktadır.
Zekat veren, hak sahibine hakkını ödemekle hem Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanır hem de malın hesap ve azap endişesinden kurtulur. Zira zekatı verilmeyen mal, kıyamet günü Yüce Allah’ın huzurunda utanmayı ve büyük bir vebali gerektirir. Bu sebeple mü’min, gönüllü ödeme ile zekâtını hiç bir maddî karşılık beklemeden vermelidir. Şükrü yerine getirilen malda da bereket olur. Yüce Allah, zekatını veren kişiye, mükafatını dünya ve âhirette kat kat fazlasıyla karşılığını vereceğini şu ayetlerle belirtmektedir: “..Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir..”(Sebe 34, 39) “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.(Bakara 2, 261)

Muhterem Müminler!
Zekat, “Mü’minlerin mallarından zekat al ki, onunla kendilerini arındırmış ve mallarını bereketlendirmiş olursun” (Tevbe 9, 103) mealindeki âyet-i kerîmede işaret edildiği üzere, insandaki hırs ve cimrilik gibi kötü huyları gidererek; yerlerine cömertlik, iyilik, yardım ve hayırseverlik gibi güzel huyları yerleştirir. İnsanı iyilik yapmaya alıştırır ve merhamet duygusunu geliştirir. Zekat sosyal adaletin sağlanmasında çok büyük katkısı olan bir ibadettir. Çünkü Zekat, zengin ile fakir arasındaki uçurumun ortadan kalkmasına, yoksulluğun azalmasına, nimetlerin âdil paylaşımına, sosyal adalet ve dayanışmaya katkı sağlar. İşte bundan dolayıladır ki, zekat müessesesi, son derece önemli bir sosyal güvenlik kurumudur.

O halde aziz mü’minler !
Yüce Allah’ın rızasını kazanmak, huzurlu olabilmek için malımızın zekatını, gösterişten uzak bir şekilde hak sahiplerinin onurunu zedelemeden verelim. Bunun için, en güzel olanı, zeka,t bir kurum tarafından dağıtılmalıdır. Çünkü, zekat İslam tarihinde toplumsal bir ibadet olarak ele alınmıştır ve zekatın, bir organize tarafından dağıtılması ibadetin ruhuna en uygun olanıdır. Böylece sosyal müesseseler desteklenir, ihtiyaç sahiplerinin yüzleri güler.

Aziz müslümanlar !
Kurduğu zekat müessesesiyle teşkilatımız, ruhuna ve gayesine en uygun bir şekilde yıllardan beri, zekat dağıtmaktadır. Fitre ve zekatlarınız; özellikle yüksek öğrenim gören talebelere, fakir, yetim ve dullara, yoksul ve hastalara, eğitim hizmetlerine, mazlum ve mağdurlara, muhacirlere, başörtüsü mağdurlarına, okul ve hastanelere gerektiği gibi ulaştırılmaktadır.
İbadetlerin mükafatının kat kat verildiği bu mübarek günlerde, toplumsal bir ibadet olan zekat görevini en güzel bir şekilde yerine getirmeniz temennisiyle hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

IGMG İRŞAT BAŞKANLIÄžI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com