CUMA HUTBESİ

Zinadan Kaçınmak

07 Kasım 2014

Aziz Kardeşlerim!
Bugünkü hutbemiz, zinaya götüren yollardan kaçmak hakkında olacaktır.

Muhterem Müslümanlar!
Bugün, etrafımızda açıkça gözlemleyebileceğimiz üzere, edep, ahlak, namus, nefis terbiyesi, karşı cinslerin birbirileriyle münasebeti gibi alanlarda sınırlar kalkmış, bu sınırları hâlâ canlı tutmak isteyenler ise ayıplanır olmuştur. Artık, müstehcen yayınlar, internet ve reklam panoları gibi pek çok yoldan cinsellik teşvik edilmektedir. Bilhassa bugünün gençleri bu gibi açıktan ve sürekli  bir cinsel tehdit ve cinsel davete maruz kalmaktadırlar.

Züleyha nefsine uyup nasıl ki Yûsuf (a.s.)’ı nahoş bir işe davet etmişse bugün de kadın erkek herkes, benzer çirkinliklere davet edilmektedir. Ama Müslüman, günlük hayatta normal karşılanacak derecede maalesef çoğalan bu davetlere karşı, Hz. Yûsuf gibi davranacaktır. Önce kendisi kaçınacak, Allah’tan da kendisine yardım etmesi için dua edecektir.

Değerli Müminler!
Rabbimiz’in, Hz. Yûsuf (a.s.) üzerinden örneğini verdiği, her türlü zina daveti karşısında sergilenecek bu doğru duruş örneği, çağlar ötesi bir davranışı göstermektedir. Bize düşen, Yûsuf (a.s.)’ın yaptığı gibi gömleğimizin kaçarken arkamızdan yırtılmış olmasıdır. Bundan daha da önemlisi, Allah’ın buyurduğu üzere zinadan değil, zinanın bilhassa oluşmasına neden olabilecek her türlü şeylerden sakınmamızdır.

Muhterem Müslümanlar!
Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.”[1] Ayetteki, “yaklaşmayın” ifadesi, ayetin doğrudan muhatapları olarak dikkat etmemiz gereken en önemli husustur. Zira zina konusunda bir tecrübe alanına müsaade edilmemektedir. Bu da zinanın ahlaki, sosyal ve ruhi açıdan oluşturduğu tehlike ve bozulmalarla yakından ilişkilidir. Zina, toplumsal yapının zayıflamasına ve sonuç itibarıyla çökmesine, fertler olarak da ahlaki bozulmalar yaşamamıza, ruhsal olarak da iyi ve temiz olan her şey için algımızı kaybetmemize neden olmaktadır.

Dolayısıyla, Allah’ın bu konuda kullarına getirdiği sınırlar mutlak olarak kendilerini ve toplumsal hayatı korumak içindir. Müslümanlar olarak bizlerin de bu sınırlara riayet ederek hem ferdî hem de içtimai kaygımızı sergilememiz ve bu konuda öncü olmamız gerekir. Öte yandan,  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadîs-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Sizin için en çok korktuğum şey zinadır.”[2] Dolayısıyla bizler, açıktan maruz kaldığımız, zinaya sebep olabilecek her türlü davranıştan, sözden, görsellerden, bakışlardan, ortamlardan, kıyafetlerden, konuşmalardan, imalardan hem helale yönelerek hem de zararları hakkında bilinçlenerek kendimizi temiz tutmalıyız.

Değerli Müminler!
Gençlerimize karşı en önemli görevlerimizden bir tanesi, açıktan maruz kaldıkları bu tür etkilerden sakınacak bilinci oluşturmak için onlara öncü olmaktır. Bu da gençlerimizin mümkün mertebe çocukluktan itibaren korunmuş olan alanlarda bulunmalarını sağlamak, baştan beri nereden gelip nereye gittiklerini, Allah’ın onlara dünya sorumluluğunu verdiğini, onları birer halife olarak yarattığını kavramalarını sağlamaktır. Zira bugünkü gençliğin en önemli sorunu kimlik bunalımı, yeteneklerini bilememe ve geliştirememe hastalığıyla beraber tembellik ve anlamsızlık ve bununla birlikte işe yaramama hissidir ki bunlar, sınırları aşmama konusunda gevşekliği de beraberinde getirmektedir. Bunu kırmanın tek yolu ise gençlere kendilerini iyi ve doğru tanıma yollarını öğretmek, onları bu hususta doğru ve sağlam kaynaklara yöneltmek ve desteklemektir. Eğer, onlardan Hz. Yûsuf gibi bir davranışlar bekliyorsak, önce Yûsuf (a.s.)’ın bilincini ve o bilincin beslendiği kaynağı öğretmemiz şarttır.

[1] İsrâ suresi, 17:32
[2] El-Câmiu’s Sağîr, H. No: 2193

pdf: Hutbe: Zinadan Kaçınmak

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com