CUMA HUTBESİ

Hz. Îsâ’nın Müjdesi

21 Aralık 2023 Minber Ahşap
Minber Ahşap

Kıymetli Müslümanlar!

İnsanı yoktan var edip varlığından haberdar eden yüce Rabbimiz, kendisine kulluk noktasında insanlara rehberlik etmek, insanları kötülüklerden uzaklaştırmak ve adaleti sağlamak amacıyla katından elçiler göndermiştir. Bu elçiler insanlara Allah’ın iradesini iletmek ve onları kendisine yönlendirmekle vazifelidirler. En nihayetinde yüce Yaratanın elçileri olan resul ve nebiler Allah’ın dinini tebliğ etmekle birlikte, yegâne kurtuluş reçetesi olan tevhid inancını gönderildikleri ümmetlere müjdelemiştirler. Bu elçiler arasında, karşılaştıkları büyük zorluklara rağmen peygamberlik görevlerini üstün bir azim ve kararlılıkla eksiksiz olarak yapmış bulunan peygamberler vardır. Hiç şüphesiz bunlardan biri de Hz. Meryem’in oğlu olan Hz. Îsâ’dır.

Muhterem Cemaat!

Hz. Îsâ’nın mucizevi bir şekilde babasız olarak yaratılışını Rabbimiz yüce kitabımızda şöyle ifade etmektedir: “Allah nezdinde Îsâ’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ‘Ol!’ dedi ve oluverdi.” Gönderildiği toplumu içine düştükleri yanlışlara karşı uyaran Hz. Îsâ, Allah katından kendisine indirilen vahyi onlara müjdelemiştir. Hz. Îsâ’nın müjdesi, tek olan Allah’a inanmaya davettir. O, insanları, ortağı bulunmayan, kimseye muhtaç olmayıp mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan Allah’a davet ederek, bu davetini sevgi ve hoşgörü üzerine temellendirmiştir. 

Resûlullah (s.a.v.) Hz. Îsâ’nın Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu ve bu inancın hiç şüphesiz kâmil bir iman ile cennete giriş anahtarı olduğunu şöyle ifade buyurmuştur: “Kim ‘Allah’tan başka ilah olmadığına, Onun tek (ve ortaksız) olduğuna, Muhammed’in Onun kulu ve resulü olduğuna, Îsâ’nın da Allah’ın kulu ve Onun kadın kulunun oğlu olduğuna, Allah’ın ‘Ol!’ kelimesi neticesinde Meryem’e bahşedildiğine ve (babasız dünyaya gelmesi bakımından) Ondan bir ruh olduğuna, cennetin hak, cehennemin de hak olduğuna şehadet ediyorum.’ derse, Allah onu cennetin sekiz kapısından hangisini dilerse o kapıdan cennete koyar.”

Değerli Kardeşlerim!

Hz. Îsâ, Allah’ın sınırsız rahmetinden ümit kesmemeyi insanlara öğütlemiş, tevhid inancına yüz çevirip Allah’a ortak koşanların ise bu rahmetten nasibinin olmayacağını vaaz etmiştir.  Allah’a denk ve benzer hiçbir varlığın olmadığı, tevhid inancının en temel prensiplerindendir.  Hz. Îsâ’ya indirilende de ondan önce indirilenleri tasdikleyerek tamamlayan dinimizde de mesaj budur. Günümüzde ne yazık ki Hz. Îsâ’nın müjdelediği bu değerlerin birçoğu ihmal edilmektedir. İnanç ve ibadetlerde gerileme ve değişim görüldüğü gibi, hoşgörüsüzlük ve anlayışsızlık toplumlar arasında duvarlar örmekte ve insanların birbirine yabancılaşmasına neden olmaktadır. Müslümanlara karşı ön yargılar ve İslam karşıtlığı Hz. Îsâ’nın müjdesi ve dinimiz İslam’ın öğretileri ile örtüşmemektedir.

Değerli Kardeşlerim!

Bizlere düşen görev, bu müjdeleri yaşayarak ve yaşatarak insanlığa ulaştırmaktır. Dinimiz, Allah’a ortak koşmamayı, yegâne yaratıcı ve rızık vericinin Rahmân ve Rahîm olan Allah olduğunu, hoşgörüyü, sevgiyi ve saygıyı öğretir. Bizler de bu öğretileri hayatımızda pratiğe dökerek toplumlara örnek olmalı, inancımızın gereği olan bu değerleri aktarmalıyız. Unutmayalım ki, insanlar arasındaki anlayışsızlık ve düşmanlık ancak insanlar birbirlerini tanıdıkça ortadan kalkacaktır. İslam’ın rahmet ve sevgi mesajını anlatmak için çaba gösterelim. Komşularımıza, iş arkadaşlarımıza, çevremizdeki herkese sevgi ve hoşgörü ile yaklaşalım.

Rabbimiz, hakkı hak olarak görüp, ona uymayı; bâtılı bâtıl olarak görüp, ondan kaçınmayı bizlere nasip eylesin. Amin.

1 Âl-i İmrân suresi, 3:59

2  Müslim, Îmân, 46

 

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Almanca

Hutbe-İngilizce

Hutbe-Fransızca

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com