CUMA HUTBESİ

İffetin Korunması

19 Nisan 2024 Takke Tesbih Ahşap
Takke Tesbih Ahşap

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm, Allah indinde makbul olan mümin kullarını tarif ederken “Ve onlar iffetlerini korurlar.”[1] diye buyurmaktadır. İffet haramdan uzak durmak, helal ve güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınmak, hayâ ve edep dairesinde kalmak, ahlaki değerlere bağlı bir hayat yaşamaktır. Büyük İslam âlimleri iffeti “yeme içme ve cinsî arzu konusunda ölçülü olmak, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğu altına sokmak suretiyle kazanılan erdem” olarak tanımlamışlardır. Bir denge dini olan dinimiz İslam, müntesiplerinden nefsin arzu ve isteklerine gem vurmalarını emretmiştir. Herhangi bir aşırılığa kaçmayı zemmetmiştir.

Değerli Müminler!

İnsanlığın saadet ve selameti için indirilen İslam dininde, iffetin korunması hususunda kadın ve erkek eşit derecede sorumluluğa sahiptir. Âlemlerin yegâne Rabbi olan Allah (c.c.); “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır.”[2] diye buyurmuştur. Allah’a, Resulüne ve ahiret gününe hakkıyla iman etmiş bir müminin en mümeyyiz vasıflarından birisi de kuşkusuz ki iffetsizlikten sakınmasıdır. Medeni hayatın kaçınılmaz gereği olan toplumsal münasebetlerde, Müslüman kadınlar ve erkeler elbette nezaketi elden bırakmazlar. Lakin ciddiyetlerini de muhafaza ederler. Mahrem olan eşlerimizle kuracağımız helal olan yakınlaşma ve münasebet, dinimizde teşvik edilmiştir. Mevzuyla ilgili Hz. Allah; “Kim de bundan ötesini arar (eşi dışındakilerle beraber olmaya yeltenirse), işte böyleleri haddi aşanlardır.”[3] diye buyurarak, hariçte kalanlar ile de saygın bir mesafe oluşturmamızı emretmiştir.

Aziz Kardeşlerim!

Nasıl ki kendi iffet ve onurumuzu korumak ile emrolunmuş isek, aynı şekilde kardeşlerimizin namuslarının ve onurlarının da mukaddes olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Rabbimiz “İffetli, hiçbir şeyden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır.”[4] diye buyurmaktadır. Bu ilahî uyarı, dürüst ve namuslu kimselere iftira etmenin büyük günahlardan olduğunu haber vermektedir. Yeryüzündeki tüm Müslümanlar, insanların iffet ve namusu hususunda hassas olmak, insan onurunu mukaddes saymakla mükellefitrler.

Değerli Cemaat!

Gelecek nesillerimizi yetiştirirken, iffet hususunda Rabbimizin bize bildirdiği Hz. Yûsuf örnekliğini evlatlarımıza aktarmalıyız. Hz. Yûsuf, yüz yüze geldiği günah çağrısından bütün nezahetiyle sıyrılmasını bilmişti. Endişelenerek Allah’a Yâ Rabbi! Bu kadınların beni çağırdıkları şeydense zindanı yeğlerim. Eğer onların tuzaklarını benden uzak tutmazsan onlara meyledip bir cahillik yapmaktan korkarım.”[5]  sözleriyle yakarmıştı. Fitneden, günahtan uzak kalabilme adına zindana girmeyi tercih etmişti. Dolayısıyla bir kere daha iradesinin hakkını vermiş, günah karşısında mukavemet göstererek, bir iffet abidesi olarak dimdik durmasını bilmişti. Rabbimiz bizleri, Hz. Yûsuf misali iffetini muhafaza edenlerden eylesin.

Hutbemizi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)’in duasıyla sonlandıralım: “Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik dilerim.”[6] Amin!

[1] Müminûn suresi, 23:5

[2] Nûr suresi, 24:30

[3] Meâric suresi, 70:31

[4] Nûr suresi, 24: 23-24

[5] Yusuf suresi, 12:33

[6] Müslim, Zikir, 72

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com