BASIN AÇIKLAMASI

IGMG 5. Olağan Kongresi: Avrupa bizim vatanımız

30 Mayıs 2012

“Vatan olarak benimsediğimiz Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde; kısacası Avrupa’da yaşıyoruz. Bu sebeple yaşadığımız ülkelerle hak ve yükümlülükler noktasında vatandaşlık ilişkileri içindeyiz. Bunun yanında Müslümanlar olarak güvenilir ve güven dolu olmaya çalışıyoruz. Karşılıklı anlayış ve bir arada uyum içinde yaşamaya katkı sağlamak bizim de sorumluluğumuzda. Bu durum, ırk, din ya da dilden bağımsız olarak istisnasız tüm insanlar için geçerlidir. Temel yaklaşımımız budur. Bu nedenle hiçbir durumda provokasyonlara gelmeyeceğiz ve huzursuzluğa sebep olabilecek hiçbir şeye prim vermeyeceğiz. Pro NRW provokasyonlarındaki tavrımız bu anlamda örnek oldu. Tepkimizi gösterdiğimiz zaman, bunu hukuki kurallar çerçevesinde ve sorumluluk bilinci içinde yapıyoruz. İslam da zaten bize bunu emrediyor.

Müslümanlar olarak biz sadece maddi varlığımızla değil manevi olarak ta burada yaşamalıyız. İçinde yaşadığımız toplumu dışarıdan seyreden bir durumda olmamalıyız. Öncelikle dil, kültür, tarih ve hayat tarzını tanımalıyız. Bir ülkede azınlık olarak yaşamak şüphesiz bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bunlar için köklü ve sürdürülebilir çözümler bulmalıyız. Bu bağlamda ihtiyacımız olan şey, aşılması gereken zorlukları içinde bulunduğumuz zaman çerçevesinde değerlendirmek ve uygun çözümler üretmektir.

Vazifelerimiz arasında gelecek nesillere din, dil ve kültürlerini kaybetmeden yaşayabilecekleri bir zemin inşa etmek de var. Bu noktada IGMG’nin kalbi olan camiler merkezi bir konumda durmaktadırlar. Bizim anlayışımızda camiler sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda birlikteliği ve karşılıklı dayanışmayı güçlendiren buluşma yerleridir. Bu sebeple Avrupa’da yetiştirilmesi gereken imamların eğitimleri merkezi bir önem taşımaktadır.

Önemli bulduğum ve bu nedenle dikkat çekmek istediğim bir husus da şudur: Türkiye’de yerleşik hiçbir siyasî partinin veya yayın organının Avrupa’da bizi temsil etme yetkisi yoktur. IGMG’yi halen ithamlarla kriminal gösterme gayreti içinde olanlar vardır. Bu kimseler ithamlarını Türkiye’deki yayın organlarında yer alan beyan ve görüşleri bize atfetmek suretiyle gerekçelendirmektedirler. Biz bunları kesin bir dille reddediyoruz.”

[supsystic-social-sharing id="1"]