BASIN AÇIKLAMASI

IGMG DİN İSTİŞARE KURULU (DİK) KARARI

20 Temmuz 2012

HİLAL TESBİTİNDE ESAS OLAN PRENSİPLERİMİZ, TEKNİK AÇIKLAMALAR VE 2012 YILI 1433 RAMAZAN AYI HİLALİNİN TESBİTİ

Dinimizde; Ramazan orucu, hac, zekat, fıtır sadakası, bayramlar ve kurban… gibi, edası yıl içinde belirli vakitlere bağlanmış olan ibadetlerin zamanlarının belirlenmesinde, kameri ay takvim sistemi esas alınmıştır. Şu ayet-i kerime bunun delilidir: “Sana, hilâl şeklinde yeni doğan ayları sorarlar. De ki: Onlar, insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir.” (Bakara Suresi: 189) 

Dini hükümlere göre Kameri aylar, ay’ın kavuşum (içtima) durumundan sonra batı ufkunda görülmesi veya güneş battıktan sonra görülebilecek şekilde ufkun üstünde mevcut olduğunun kesin olarak bilinmesiyle başlar. Aynı şekilde hilalin tekrar görülmesiyle sona erer. 

Ramazan ayı farz olan orucun tutulacağı aydır. Çünkü Cenab-ı Hak Kur’an’ında: ” Ramazan ayı… İnsanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve (hak ile batılı birbirinden) ayıran apaçık belgeleri (kapsayan) Kur’an onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahid olursa artık onu

oruçlu geçirsin.“ (Bakara Suresi:185)       

Hz. Peygamber (SA) efendimiz de: “Hilali görünce oruca başlayın, onu tekrar görünce bayram yapın. Eğer hilali göremezseniz Şaban ayını otuza tamamlayınız (Buhari ve Müslim) buyurmuştur.

Buradan hareketle Teşkilat olarak bizim hilallerin tesbitinde ki usulümüz şu prensiplere dayanmaktadır. 

Bizim de aktif üyesi bulunduğumuz Avrupa Fetva ve Fıkhi Araştırmalar Konseyi’nin Mayıs 1999 tarihinde Köln Konferansında, Haziran 2008 tarihinde Genel Merkezimizde yapılan toplantıda ve Avrupa Fetva ve Fıkhi Araştırmalar Konseyinin 8-12 Recep 1430/30 Haziran-4 Temmuz 2009 tarihinde yapılan İstanbul Toplantısında alınan kararlar çerçevesinde hilallerin tesbitindeki usulümüz şudur:

Bilhassa Avrupa Fetva ve Fıkhi Araştırmalar Konseyi’nin Mayıs 1999 tarihinde Köln Konferansında almış olduğu; bizim de kabul ettiğimiz ve uyguladığımız karar maddeleri şunlardır:

1- Yukarda naklettiğmiz Hadis-i şerif’in hükmü gereğince, hilallerin tesbitinde “rü’yet=görmek” esastır. Hilalin gözetlenmesi ve görülmesi çıplak gözle veya rasathanelerde teleskoplarla olsun eşittir.

2- “Hilal Görülmüştür” haberinin, gerçekten hilalin görülebileceğine işaret edecek Astronomi İlminin  verileriyle de desteklenmesi gerekir.

3- Şer’i yollarla hilal tesbiti yapan ilmi verilerle de uyuşan, İslam Ülkelerinin ilanını da kabul ederiz.

4- Hiç bir kuruma karşı peşin hükümlü değiliz. Ancak cemaatımızın ibadetinin sahih olabilmesi için de kılı kırk yararak, bilimsel araştırmalara da itibar ederek, bir neticeye varmaya gayret ederiz.

5. Astronomların hesapla tespit ettikleri Kameri Aybaşlarına dinen itibar edilebilmesi için, onların bu tespitlerini Hilal’in güneş battıktan sonra ve görüşe mani engellerin bulunmaması halinde gözle görülebilecek şekilde, ufukta fiilen mevcut olması esasına dayandırmaları gerekir ki, bu Ru’yete " HÜKMİ RU’YET" denir.

6. Hilal’in görülebilmesi için iki temel şartın gerçekleşmesi zorunludur:

a) İçtima ( kavuşum)’dan sonra Ay ile güneş’in açısal uzaklığı 8 dereceden az olmamalıdır. Bilindiği üzere Ru’yet, 7 ile 8 dereceler arasında başlamaktadır. 8 derecenin esas alınmasında, ihtiyat bakımından görüş birliğine varılmıştır.

b) Güneş’in batışı anında Ay’ın ufuktan yüksekliğinin açısal değeri, 5 dereceden az olmamalıdır. Sadece bu esasa göre normal durumlarda

Hilal’in çıplak gözle görülebilmesi mümkündür.

7.  Hilal’in Ru’yet edilebilmesi için belli bir yer şart değildir.

Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde Hilal’in Ru’yet’inin sabit olması yeterlidir.

Buna göre, 2012 yılı 1433 Ramazan ayının başlangıcı 20 Temmuz 2012 Cuma günü olacaktır. Gereğini rica eder, bilvesile selamlarımızı iletir, Ramazan ayınızı tebrik ederiz.

Din İstişare Kurulu Adına

                                                                                                                        İrşad Başkanı 

Celil YALINKILIÇ

[supsystic-social-sharing id="1"]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com