Cemiyet Haberleri

IGMG Gençlik Teşkilatı’ndan 2011 Yıldız Kampı

19 Ekim 2011

Hafta sonu kampının hedefi katılımcı gençleri Avrupalı Müslümanların günlük hayatlarında yaşadıkları problemler ve ihtiyaçları üzerine daha duyarlı ve bilinçli bir hale getirmek idi.

Atölye çalışmasının yöneticisi İsmail Karadöl'ün atölyelerde nasıl bir çalışma stratejisinin izleneceğini anlattığı giriş bölümünün ardından gençler sekiz farklı gruba ayrıldı. Gruplar karşılıklı tanışmaya imkân sağlayacak şekilde bilinçli olarak dağıtıldı. Tüm gruplara üç bölümden oluşacak atölye çalışmasında neler yapacakları detaylı şekilde anlatıldı. Atölye çalışmasının temel sorusu, Avrupa'da yaşayan Müslümanların günlük hayatlarında hangi problemler, beklentiler ve ihtiyaçlara sahip oldukları ve bunların bir çözümünün olup olmadığıydı.

  

Birinci bölümde gerçekleştirilen beyin fırtınasında her grup üyesinin, bir Müslüman'ın günlük hayatta karşılaşabileceği üç problemi bir kart üzerine yazması gerekiyordu. Burada başkalarına sormak için telefon joker hakkı kullanma imkânı da vardı ve gençler hayallerine gelebilecek her türlü problemi yazmakta serbesttiler.

Bu beyin fırtınasının sonunda her sekiz gruptan da çok sayıda ilginç fikirler ortaya çıktı. Daha sonraki aşamada her katılımcının kendi grubuna, kartına yazdığı üç problemi sunması geliyordu. Birinci bölümün sonunda her grubun bir fikir üzerinde uzlaşmış olması gerekiyordu ve bunun için grup üyeleri öneriler üzerine tartışma yaparak oylamada bulundular.

Bütün grupların birer fikir üzerinde uzlaşmalarının ardından atölyenin ikinci bölümünde uzlaşılan fikir üzerine oluşturulacak taslak ile ilgili daha derin bir çalışma yapıldı. Gruplar seçtikleri öneri için logo ve isim önerilerinde bulundular, bu önerinin hayata geçirilmesi için bir mali plan dahi yaparak fikirlerinin ne gibi özellikleri olduğu ve ne şekilde fayda sağlayacağı üzerine yoğunlaştılar. Neticede sekiz gruptan sekiz tasarı ortaya çıkmış oldu.

Atölye çalışmasının üçüncü bölümünde ise üzerinde çalışılan tasarıların farklı şekillerde anlaşılır bir şekilde görünür hale getirilmesi konu edildi. Bu aşamada da çok üretken fikirler ortaya atıldı. Bazıları kağıt üzerinde çizimlerle sanatsal yeteneklerini ortaya koyarken, bazıları bir anda film yönetmeni olup tasarıları için etkili, neşeli ve çarpıcı film senaryoları ortaya koydular. Bu şekilde yapılan bir çalışmanın sonunda üçüncü bölümde nihayete ermiş oldu.

Gençler daha sonra Jugendherberge'nin bahçesinde basketbol ve voleybol oynadılar. Heyecanlı geçen oyunların ardından gençler kamp ateşi yakılmasıyla ve güzel bir sohbet ortamıyla verimli geçen bir günün sonuna geldiler.

Pazar sabahı artık epey yol alınmıştı. Gruplar kamera ve katılımcıların karşısında tasarılarını sundular. Sunumlar dinleyiciler tarafından dikkatlice takip edildi. Her bir gruba sunum ve soru cevap faslı için onar dakika verildi.

İlk grup NOA isimli bir İslami anaokulu projesini tanıttı. İkinci grup ise Avrupa'da yaşayan çoğu Müslüman'ın denizde tatil yapamadıkları düşüncesiyle Baltık Denizi'nde “Aqua Paradise” isimli Müslümanlara yönelik bir tatil oteli tasarısını ortaya koydu.

Üçüncü grubun projesi ise özel veya iş vesilesiyle uzun süre yolculuk yapan Müslümanların, yolculukları sırasında ibadetlerini yerine getirebilmeleri için “M-point” isimli bir navigasyon sistemiydi. Müslümanlara yönelik tasarlanan bu sistem namaz vakitleri ve Avrupa genelinde bütün camileri içeren bir veri bankası olarak düşünüldü.

Dördüncü grup “Helal olsun” ismini verdikleri cep telefonu uygulamasını tanıtı. Projeye göre gıda maddeleri veya tıbbi ilaçların veri bankasının bulunduğu bu uygulama sayesinde Müslümanlar sadece barkodunu fotoğraflamak suretiyle ürünün helal olup olmadığını tespit etme imkanı bulabilecekti.

Beşinci grup Müslümanlara yönelik eğitim imkanları üzerine bir çalışma yürüterek “İslam Üniversitesi” kurma fikrini ortaya oydular. Bu projede, Avrupa'daki camilerin imamlarının ve okullarda din dersi verecek öğretmenlerin bu üniversitede eğitilmesi öngörüldü.

Altıncı grup yine eğitim alanında bir proje ortaya koydu. Onların projesi ise daha ilkokuldan itibaren öğrencilerin “IQRA” isimli projeleri sayesinde devlet okulu müfredatının yanı sıra dini değerlerin aktarıldığı ve Arapça'nın öğretildiği bir eğitim programına tabi tutulmalarını içeriyordu.

Yedinci grup Müslümanların oturacağı bir İslami site üzerine kafa yordu. “Selam City” isimli projelerinin çoluk çocuğu olmayan yaşlıların ve anne babaları olmayan çocukların yalnızlığına bir çözüm olacak şekilde tasarlandı.

Sekizinci grup “I.S.A” kısaltmasıyla bir İslami spor akademisi projesini ortaya koydu. Projenin amacının sporla ilgilenen Müslüman gençler için yatılı bir spor okulu kurarak, onların yeteneklerini geliştirme ve ileride büyük başarılar kazanmalarına önayak olma olduğu belirtildi.

Sunumların ardından atölye çalışmalarına katılan herkes sahip oldukları oy hakkını en beğendikleri proje için kullandılar. Neticede en fazla oyu “İslam Üniversitesi” projesi aldı. Ardından “İslami Spor Akademisi” ve sonrasında da “NOA” isimli anaokulu projesi geldi.

Atölye çalışmasının sonuçlarını organizatör ve IGMG Gençlik Teşkilatı Eğitim Sorumlusu İsmail Karadöl ve Yıldız Proje sorumlusu İsa Özer açıkladılar. İki günlük 2011 Yıldız Kampı gençlerle vedalaşma ve okunan Kuran-ı Kerim'in ardından son buldu. (ya)