BASIN AÇIKLAMASI

IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan’ın Kadir Gecesi Mesajı

15 Eylül 2009

“Adına özel sure indirilen ve içinde yapılacak amellerin bin ayda yapılacak amellere denk olduğu ifade edilen, mübarek Kadir gecesine yaklaşmış bulunuyoruz. Şimdiden bütün din kardeşlerimi tebrik ediyor ve bu gecenin hayır ve bereketlerinden bol bol nasipler almamızı Cenab-ı Hak’tan diliyorum.

Kadir gecesi hakkında Kur’an-ı Kerim’imiz "bin aydan daha hayırlı"dır buyuruyor.  Bundan anlıyoruz ki Kadir gecesi, mukaddes ve mübarek bir gecedir; kıymet ve şanı yücedir; hikmetleri sayılamıyacak kadar çoktur. Kur’an-ı Kerim bu gece inmeye başlamış, gelecek seneye kadar olacak her şey hakkındaki hükümlerin bu gece meleklere verileceği bildirilmiş ve bu gece Cebrail (as) başkanlığında meleklerin yeryüzüne ineceği  ve insanların amellerini Allah’a takdim edecekleri ifade edilmiştir. Bundan dolayıdır ki böyle bir mübarek gecenin kadrini bilmemiz noktasında Peygamber efendimiz (as) şu beyan ve uyarıda bulunmuştur: "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inananarak ve sevabını yanlız Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin – kul hakkı hariç – geçmiş günahları bağışlanır".

Bu kadar kıymetli, feyizli ve bereketli bir geceyi elbette iyi değerlendirmek ve bilinçli bir şekilde karşılamak ve ihya etmek gerekir. Nitekim Andoluda "Her karşılaştığın insanı hızır, her geceyi de kadir bil ve ona göre uyanık ol" denilir ve müslümanlar uyarılırdı. Bu geceyi gereği gibi değerlendirme sadedinde şu güzellikler ifa edilebilir. Öncelikle mutlaka yatsı ve teravih namazları camide cemaatle kılınmalıdır. Gecenin öncesinde içinde ve sonrasında bol bol Kur’an-ı Kerim okunmalı, zikir, tesbihat ve dua eksik edilmemelidir. Bilhassa bize kadar ulaşmış olan özlü ve cami olan dualar seçilmelidir. Bu manada en güzel dua örneği olan ve Peygamber Efendimiz (as)’ın Hz. Aişe (ra) validemize öğretmiş olduğu şu dua ile dua etmek güzel olur. Hz. Aişe (ra) validemiz, Peygamber Efendimiz (as)’a: "Ya Rasulüllah Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sorduğunda, Peygamberimiz (sav): "Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle!"

Kadir Gecesini böyle şahsi ve bedeni ibadetlerle ihya etmenin yanında bu gecenin hayır ve sevabının yıl boyunca, belki bir ömür boyunca devam etmesine sebep olacak kalıcı güzel ameller yapma gayreti içinde de olmamız gerekir. Böyle kalıcı güzel amellerin oluşmasına bir katkıda bulunmak üzere düşünülmüş ve bir hayırlı gelenek haline gelmiş bulunan “Kadir Gecesi Mazlum ve Mağdurlarla Dayanışma” çalışmamıza aktif katkıda bulunmamız güzel olur. Bunu yaparken de gücümüzü zorlayarak bu hayırlı çalışmaya destek vermemiz bu gecemizi ihyada bir zemin oluşturacaktır. Bedeni ibadetlerimizle amel defterlerimizi güzelliklerle donatarak Allah’a yakın olmaya çalıştığımız gibi, dünyanın dört bir tarafında yılın her gününü yoksulluk, açlık, bakımsızlık, savaş ve tabii felaketler sebebiyle tam bir mağduriyyet içinde geçiren Allah’ın kullarına da yardım ellerimizi uzatmalı, onların da dualarını almalıyız. Bugün milyarlarla ifade edilen insanlığın büyük bir kısmının açlık, susuzluk  ve sosyal güvencesizlikten dolayı ölümle burun buruna yaşadığı, çeşitli sebeplerle zulme ve gadre uğramış insanların halen acılarla boğuştuğu ve bazan da doğal sebeplerle mağdur duruma düşmüş insanların boynu bükük bekledikleri bir dünyayı göz önüne alınınca Teşkilatımızın yapmış olduğu bu hayırlı çalışmanın ne kadar önemli olduğu kendiliğinden anlaşılacaktır. İşte bu mübarek geceyi bu manada da çok iyi değerlendirmeli ve bu hayırlı çalışmamıza destek vermeliyiz. Ne mutlu Kadir gecesinde kadir ve kıymeti yükselecek olanlara!”

Yavuz Çelik KARAHAN

İGMG Genel Başkanı

[supsystic-social-sharing id="1"]