BASIN AÇIKLAMASI

IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan’ın Miraç Kandili Mesajı 2010

07 Temmuz 2010

8 Temmuz 2010 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Miraç Kandili'ni ihya edeceğiz. Bu münasebetle tüm mensuplarımızın ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gece dolayısıyla Yüce Rabbimizden yapılan ibadet ve duaların kabulünü diliyorum.

Hicretten iki yıl önce Receb ayının 27. gecesi gerçekleşen “Mira甝 hadisesi Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa(sav)'nın en büyük mucizelerinden biridir. Bu gece zaman ve mekan mefhumu ortadan kalkmış, Peygamberimiz, herşeyin üstünde tasarruf sahibi ve güç ve kudreti elinde bulunduran Allah-u Teala'nın huzuruna kabul edilmiştir.  Böyle bir olağanüstülüğü ortalama insan idrakinin kavramasını güç olmakla beraber, Yüce Allah'ın insanlığa seçip beğendiği ve rehber olarak gönderdiği peygamberlere verdiği mucizelerle onlara özel tecrübeler kazandırması hiç de zor değildir.

İki aşamada gerçekleşen bu büyük mucizenin Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar olan bölümüne gece yürüyüşü anlamına gelen “İsra” denir. Bu kutlu yürüyüşte Rasulullah Efendimiz bir çok olayın yaşandığı mekanları müşahede ederken, o zaman diliminde yaşanan bazı hadiselere de şahit olmuştur. Mekke müşrikleri, Peygamberimizin önce Kudüs'e gittiğini daha sonra Miraç'a çıktığını duyduklarında şaşkına dönmüşler, ticaretle uğraştıkları için Mekke-Kudüs hattını çok iyi bildiklerinden, bu mekanları ve o gece bu hatta yaşanan hadiseleri Peygamberimize sormuşlar, Efendimiz ise mükemmel bir şekilde mekanları ve yaşananları anlatmıştır. Yüce Rabbimiz bu safha ile alakalı olarak  İsra Suresi'nin ilk ayetinde; “Kulu Muhammed'i, bir gece Mescid-i Haram'dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Doğrusu O işitir ve görür” (İsra Suresi, [17:1]) buyuruyor.

Mescid-i Aksa'dan itibaren başlayan yolculuğun ikinci safhasını teşkil eden “Mira甝 yani yükseliş esnasında ise Peygamberimiz yüce mekan ve makamlara ulaştı. Peygamber Efendimizin Miraç Gecesi'nde Rabbimize olan yakınlığı bizlere de şöyle bildirilmiştir: “(Rabbına) iki yay kadar veya daha da yakın oldu. Allah Kulu'na vahyettiğini o anda vahyetti…” (Necm Suresi, [53:9-10])

Yüce Allah, bahşettiği bu mucize ile Hz. Muhammed (sav) 'e tecrübe kazandırmış, bilmediklerini öğretmiş ve gayble/ kapalı alanla alakalı bilgiler vermiştir. İşte bu cihetleri itibarı ile bu büyük mucize Sevgili Peygamberimize Allah'ın en büyük ikramlarından biridir.

Süleyman Çelebi hazretlerinin, “Sen ki miraç eyleyip ettin niyaz / Ümmetin miraçını kıldım namaz” dediği gibi Yüce Allah bu gecede mümin kulları için beş vakit namazı farz kılarak, tüm mümin kullarına miraca çıkma /Allah'la buluşma ve kemale erme fırsatı tanımıştır.

Yine Süleyman Çelebi'nin “Çünkü her türlü ibadet bundadır/ Hakka kurbiyyetle vuslat bundadır” dediği gibi miracla nasıl ki, Hz. Peygamber  Allah'la yakın olabilmiş ve ulaşılmak istenene ulaşmış ise, namazla da mümin,  Allah'la kurbiyyet / yakınlık kurabilme ve vuslata / Allah'a ve ulaşılmak istenen sırlara vakıf olabilme imkanı verilmiştir. O halde namazımızın miraç tadında olmasına özen göstermeliyiz ki, Hakk'a yakın olalım ve vuslata erebilelim.

Bu mübarek gece münasebetiyle Rabbimize insanlığın huzur ve saadeti için, zulüm ve işkence  altında olanların kurtuluşa ermeleri için, sosyal, toplumsal ve tabii felaketlerle başbaşa kalanların bir an evvel huzura ermeleri için yalvaralım ve yakaralım. Hasılı bu geceyi en güzel bir şekilde ihya edelim.

Rahmet ve bereketin cömertçe ihsan edildiği bugünlerin değerini bilen müminlerden olmamız niyaz ve duasıyla Miraç Gecenizi tekrar tebrik ediyor, merhameti sonsuz Yüce Allah'ın, cümlemize affı ile muamele etmesini diliyorum.

Yavuz Çelik Karahan
IGMG Genel Başkanı

[supsystic-social-sharing id="1"]