BASIN AÇIKLAMASI

IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan’ın 1432 Hicri Yılbaşı mesajı

06 Aralık 2010

Tarihin seyrini değiştiren en mühim şahsiyet ve olay ise hiç şüphesiz Hz. Muhammed (sav) ve onun risalet devrinde gerçekleşen hicret hadisesi olmuştur.

Her peygamber, tebliğ görevini yerine getirirken insan aklının alamayacağı, vicdanların kabul edemeyeceği zorluklarla karşılaşmış, ancak hiç biri davalarından vazgeçmemişdir. Hz. Muhammed (sav) de, risaletin ilk evresini teşkil eden Mekke döneminde diğer peygamberlerin  karşılaştığı zorluklar gibi engellemelere ve meşakkate maruz kalmıştır.

Allah (cc), Resulü Hz. Muhammed (sav)’den hakka çağrı görevini, önce gizli davet şeklinde yapmasını istemiş, daha sonra da açıktan açığa tebliğe başlamasını emretmişti. Mekke’de cerayan eden gelişmeler üzerine Mekkeli despotlar, zulme ve sömürüye dayalı iktidarlarını kaybetme korkusuna kapıldılar. Hz. Peygamber ve ona inananlara baskı ve şiddet  uyguladılar. Ve nihayet Mekkeli müşrikler, tebliğ ve davetine mani olamadıkları İslam Peygamberini, Ve hani bir zamanda o kâfirler, seni tutup bağlamalar”ı veya seni öldürmeleri veya seni çı”karmalar”ı için sana tuzak ve hile hazırlıyorlardı”. Ve onlar hilede bulunurlar. Allah Teâlâ da hileleri bozar ve Allah Teâlâ hileleri bozanların en hay”ırlı”sı”dı”r.” (Enfal Suresi, [8:30]) ayetinde ifade olunduğu gibi yok etme kararını aldılar.

Allah’ın, Hz. Muhammed (sav) ve arkadaşlarına, miladi 622 senesinde Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye verdiği hicret müsadesi ile müşriklerin yaptıkları planlar ve kurdukları tuzaklar bozulmuş oldu. Miladi 6. yüzyılda karanlık bir döneme giren dünyanın aydınlatılması, zulmün kalkması için vazifelendirilen Hz. Muhammed’in kararlı adımının adı idi hicret. 

Şu bir gerçek ki, hicret sıradan bir yer değiştirme ve yolculuk değildir. Hicret bir  medeniyet yürüyüşüdür. Cehaletten ilme yürüştür hicret. Bir olmaktan beraber olmaya yürüyüştür hicret. Hicret, karanlık bir çağın kapanıp aydınlık bir çağın yolunun açıldığı kutlu bir olaydır. Hicret, adaletin, huzurun, insan haklarının tesisinin, insanlık onurunun korunacağının işaretini veren bir tarihi milattır.

Hicret, Hz. Peygamber ve yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir (ra) başta olmak üzere, doğdukları yurtlarını ve evlerini, bütün varlıklarını, aşina çevrelerini hiç tereddüt etmeden Allah’ın emri için feda edebilen ashabın teslimiyetidir. Bugünün ve geleceğin iman nesline büyük örneklik teşkil edecek en büyük tarihi hakikatıdır.

Hicret nasıl ki, Peygamberimizle ashabı arasında, ashabın da bizzat kendi aralarında sevgi bağı oluşturmuş; dayanışma anlayışı tesis etmiş ise, yaşayacağımız hicret ahlakı günümüz Müslümanları arasında da sevgi, saygı ve kardeşliği tesis ettirmelidir.

Bunun içindir ki, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı olarak her sene Hicri Yılbaşı kutlamalarını çalışma programımıza alıyor, hicret ruhunu canlı tutuyor ve onu yaşamaya çalışıyoruz.

7 Aralık 2010 Salı günü büyük bir coşku ile idrak edeceğimiz Hicri Yılbaşımızın bütün  İslam dünyasına ve insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Hak’tan diliyorum. Bu vesile ile, İslam aleminin ve mensuplarımızın hicri yılını tebrik ediyor ve hayırlara vesile kılmasını Yüce Rabbimiz’den niyaz ediyorum.

Yavuz Çelik Karahan

IGMG Genel Başkanı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com