BASIN AÇIKLAMASI

IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan’ın Kurban Bayramı Mesajı

15 Kasım 2010

“Bizi sağlık, sıhhat ve afiyet içinde Kurban Bayramı’na kavuşturan Rabbime hamdediyorum. Bu bayramın başta bütün teşkilatımıza mensup kardeşlerim olmak üzere, yeryüzündeki bütün din kardeşlerimize ve bütün insanlığa hayırlar, bereketler ve esenlikler getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Bayramlar, İslam şuurunun güçlenmesi, kardeşlik bağlarının yeniden tahkim edilmesi, toplumu huzur ve barış iklimine sevketmesi sebebiyle, müstesna zaman dilimleridir. Bilhassa Kurban Bayramı, maddi imkanların da paylaşılması noktasında tam bir eğitim okuludur. Kendi öz malından ayırdığı ve karşılığını sadece Allah’tan beklediği mal varlıklarının bir kısmını, bazen hiç tanımadığı; belki de bu dünyada hiç bir zaman tanıma fırsatı bulamayacağı insanlara, ibadet niyeti ile hediye etmeyi, Müslümanlar Kurban Bayramı’nda öğreniyorlar. Dünya çapında gerçekleştirilen kurban kesme kampanyalarının, bir gökkuşağı gibi dünyayı kollarının arasına aldığı bir dönemi idrak ediyoruz. Bir kurban kesmenin ne büyük bereketlere sebep olduğuna şahit oluyoruz. Ulaşım imkanlarının dünyayı küçük bir köy haline getirdiği teknoloji döneminin en faydalı çalışmalarından birini, Müslümanlar bu Kurban Bayramı münasebetiyle gerçekleştiriyorlar. Artık Müslümanlar, mali ibadetlerini eda ederken lokal değil global düşünüyorlar ve kendi coğrafyaları dışında fakr-u zaruret içinde yaşayan kardeşlerine bir kilo etle bile olsa ulaşma gayretine giriyorlar. Bu sayede de kardeşlik ve dayanışma bilinci en geniş manada bütün insanlığı kapsamı alanına dahil ediyor.

Kurban Bayramları, kurban ibadetinin yerine getirildiği günler olmasının yanında, diğer cihanşümul bir ibadetin; yani ‘Hacc ve Umre’ ibadetlerinin de eda edildiği kutlu günlerdir. Bu muazzam ve mübarek ibadeti, bu sene de eda etmek üzere yeryüzünün her tarafından Müslümanlar, Kabe’ye çağlayanlar gibi akın etmiş bulunmaktadır. Onların arasında beşbini aşkın bir sayıda IGMG Hac ve Umre Seyahat Şirketi aracılığı ile  mukaddes topraklarda  bu mutluluğu yaşayan kardeşlerimiz de bulunmaktadır. Bu kutlu yolculuğa katılan kardeşlerimizin hac ve umrelerinin makbul ve mebrur kılmasını Cenab-ı Hak’tan diliyorum. Her ne kadar gönlü o kutsal topraklara kara sevdalı olan kardeşlerimiz bedenen onlarla birlikte olmasa bile, ruh ve manaları ile onlarla olduğu bir gerçektir. Kabe’de, Arafat’ta, Müzdelife’de, Cemerat’ta ve Ravza-i Mutahhara’da yapılacak dualarda ve yakarışlarda, bu kutlu yolcuların arasında olamayan kardeşlerimizin de payı olacağından asla kuşkumuz yoktur. O kutsal mekanlarda mağdur, mazlum, muhtaç kardeşlerimizin felahı için yapılacak dualara biz de bütün kalbimiz ve dönen dilimizle ‘amin’lerimizi seferber etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Bayramların, coşkun manevi iklimini de vesile bilerek, akrabalık ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirelim, komşuluk ilişkilerimizi daha canlı hale getirelim, sosyal bünyemizde oluşan yaralarımızı tedavi edelim, gerek ülkemizde, gerekse dünyanın çeşitli yerlerindeki ihtiyaç içindeki kardeşlerimizi imkan varsa hem maddi hem de manevi, madden ulaşma imkanımız yoksa manevi olarak dualarımızla takviye edelim; yardımlarına koşalım. Bilhassa teşkilatlarımızda çalışan ve hizmetlerin yürümesinde motor görevi üstlenen kardeşlerimiz olarak cemaatle bütünleşme faaliyetlerine bu günlerde daha fazla ehemmiyet verelim. Dinimiz ve davamızın gelecekte bizden beklediği hizmetleri hakkıyla yerine getirme noktasında hiçbir gayreti esirgemeyelim. Bu din ve bu davaya zarar verebilecek hertürlü engel ve negatif girişimlere de fırsat doğuracak yanlışlara müsaade etmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bütün kardeşlerimin Kurban Bayramlarını tebrik ediyor; daha nice bayramlara ulaştırmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

Yavuz Çelik Karahan

IGMG Genel Başkanı