BASIN AÇIKLAMASI

IGMG Genel Başkanı’nın Hicri Yılbaşı mesajı

20 Ocak 2007

IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan yaklaşmakta olan Hicri Yılbaşı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Karahan kutlama mesajında şu hususlara dikkat çekti: “Takvimler 20 Ocak 2007’yi gösterdiğinde yeni bir hicri yıla gireceğiz. Başta tüm Islam âlemi’nin 1428. hicri yılbaşını en içten iyilik ve mutluluk temennilerimle tebrik ediyor, yeni hicri yılın insanlık âlemi için barış ve huzur vesilesi olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Yaklaşmakta olan Muharrem ayı Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretlerinin 1428. yıl dönümüne işaret etmektedir. Insanlığın yeryüzündeki imtihanında rehberlik için gönderilen son peygamberin görevinde önemli bir dönüm noktası olan hicretin üzerinden geçen 1428 yıl”¦

Hicret kelime anlamı itibariyle bir yerden başka bir yere göç etmek demektir. Dinimizde ise, Hz. Peygamber (as) ve ashabının Mekke’de karşılaşmış oldukları zulüm ve işkencelerden kurtulmak ve kendi yönetimlerini oluşturmak üzere Mekke’den Medine’ye göç etmeleri hadisesine hicret denilir. Hicret, belli bir mekânda diretmenin değil, belli ilkeler etrafında direnmenin adıdır. Müslümanın mekân tasavvurunun öz itibariyle ortaya konulmasıdır. Ayet mealleri bunu açık biçimde ortaya koymaktadır: “Öz nefislerinin zâlimleri olarak canlarını alacağı kimselere melekler derler ki: “Ne işte idiniz?” Onlar: “Biz yeryüzünde dinin emirlerini uygulamaktan aciz kimseler idik” derler. Melekler de: “Allah’ın arzı geniş değil miydi? Siz de oradan hicret etseydiniz ya” derler. Işte onlar böyle. Onların barınakları Cehennemdir. O ne kötü bir yerdir. Erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan zayıf ve acz içinde bırakılıp da hiçbir çareye gücü yetmeyen ve (hicret) için bir yol bulamayanlar müstesna” (Nisâ Suresi: [4:97],[4:98]) “Muhakkak iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar, Allah’ın rahmetini umabilirler” (Bakara Suresi, [2:219]; Tevbe Suresi, [9:20]) Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde hicretin köklü ve soylu bir gelenek oluşuna dikkat çekmekte ve Müslümanın bu gelenek içinde sürekli diri durmasına işaret buyurmaktadır: “Hicretten sonra hicret olacaktır. Yeryüzünün en hayırlıları Hz. Ibrahim’in hicretini kendisine örnek alanlardır.” (Ebû Davûd, Cihad)

Hicret, öz olarak Allah’ın yasak kıldıklarından, helal kıldıklarına bir yolculuktur. Allah için terkedip, Allah için kavuşmak demektir. Hicret bir kaçış olmadığı gibi basit bir mekân değiştirme de değildir. Imkânların tükendiği noktada, imanın sonsuz üretim gücüne teslim olan bedenlerin mekân değiştirmesidir. Hicret, ensar ve muhacir tarafından Müslümanlara kıyamete kadar rehberlik edecek bir mesajdır. Fedakârlık, birlik ve beraberlik, adalet ve kardeşliği tanımlayan bir mesaj”¦

Bu mesaj ışığında günümüz dünyasına baktığımızda hicret tüm anlam derinliği ile bizi kendine çağırmaktadır. Çirkinden güzele, zulümden adalete, yanlıştan doğruya bir yolun yolcusu olmaya çağrıdır bu. Yeryüzünde değişik iddialarla bozgunculuk yapanların karşısında insan onur ve haysiyetinin korunmasına çağrı”¦ Dünyaya düzen ve intizam vereceğim iddiasıyla hareket ederken, her türlü insan hakkını yok sayan, bunu sadece küçük bir mutlu azınlığın hakkı gibi kabul eden bir anlayışla hareket eden millet ve devletlerin hicret ve hicret sonrasında meydana gelen mesajı anlamaya büyük çapta ihtiyaçları vardır. Gelen yeni yıl bizlere hicrete hâkim olan ruhun bütün yeryüzünde duyulması için çalışma sorumluluğu yüklemektedir.

Bu coğrafyanın sınırları televizyonlardan bize ulaşan haberlerle çizilemez. Kurban kampanyamız vesilesiyle bir kez daha görmüş olduğumuz üzere, kameralara yansımayan, gazete sayfalarında yer almayan insanların dramlarına sahne olmaktadır yeryüzü. Ama unutulmamalıdır ki zulüm oldukça yeryüzünde, hicret yolculuğunda kendini daim yolcu bilen adalet aşkıyla çaba gösteren Müslümanların şevki de varolacaktır Bu vesileyle tüm kardeşlerimin yeni yıllarını tebrik ederken, Yüce Rabbimizden kalplerimizi hicret bilincinde sabit kılmasını niyaz ediyorum. Gelmiş bulunan yeni hicri yılın kalplerimizdeki, tüm insanlığın huzur ve selameti için çalışma aşkımıza taze bir aşı olmasını temenni ediyorum.

Yavuz Çelik Karahan
IGMG Genel Başkanı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com