Cemiyet Haberleri

IGMG Kadın Kolları Gençlik Teşkilatı “Fit For(4) Life” Projesi

15 Mayıs 2008

IGMG’ye bağlı bölge ve şubelerin kendi bünyesindeki gençlerle birlikte uygulayacağı  proje, “Genç bir Müslüman olarak, Avrupa toplumunda İslam kimliği ile, bir çok sorunlarla ve önyargılarla birarada nasıl yaşamak gerektiği” gibi kavramlarla karşı karşıya kalan Avrupa toplumunda yetişen gençleri, bu bağlamda düşünmeye, üretici ve aktif olmaya teşvik ediyor. 

Proje bu doğrultuda; “Gençleri düşünmeye ve sorgulamaya teşvik etmeyi, fikir oluşumu ve kendini ifade etmeye yardım etmeyi, gençlere İslamî bakış açısı kazandırmayı, özgüven oluşumuna teşvik etmeyi, vizyon vermeyi, eleştirisel ve özeleştirisel yaklaşıma yönlendirmeyi, sağlam karekter oluşumuna, ailesine, ümmete ve içinde yaşadığı topluma faydalı ferd olmaya yardım etmeyi” hedefliyor.

Proje uygulaması pergel istasyon metoduyla gerçekleştirilecek ve 5 saat sürecek. Projeye, 5’er kişiden oluşan 7 grup ve 7  ayrı istasyon için birer sorumlu ve 1 sunucu ile toplam en fazla 43 genç katılım sağlayacak.

İstasyon metodu uygulanacak
Projenin kapsamında oluşturulacak yedi istasyon Fit 4 Life başlığı altında yedi konudan oluşmaktadır. Avrupa’da yaşayan Müslüman gençlerin günlük yaşantılarındaki sorun ve sorumlulukları içeren ve bunlara çözüm arayan tartışma platformu Genel Merkezin hazırlamış olduğu afişler aracılığı ile oluşturulacaktır.

İstasyonların pedagojik yönleri:Ele alınan konular gençleri düşünmeye sevk etmelidir.Hiç bir istasyon kesin sonuç vermemeli, ancak gençleri aktif düşünerek, fikir alışverişlerinin yardımıyla sonuca götürmeye teşvik etmeli. Bu durumda istasyonlar gençleri motive etmekte, özgüven duygusunun artmasına ve sağlamlaştırılmasına yol açmakta.

İstasyon başlıkları ve yapılacak çalışmalar:
1.”Kendime Yolculuk”: Gençler, kendi kimlik arayışı aşamasında hangi soruların onları meşgul ettiği hakkında fikir alış verişinde bulunacak. Her genç kendi cevabını ve kendi doğrularını yazarak bu soruya cevap arayacak.

2.”Benim değer(ler)im ne?”: Müslümanın karakter özellikleri hakkında düşünüp,  keşfedilmesi. Pluralist toplumlarda farklı değerlere sahip olan insanlarla beraber yaşayan aktif (fit) bir gencin kendi değerlerini tanıyıp bunları ayırdedebilmesi. “Beni ben yapan değerlerin” bilincine ulaşmak.

3.”Sizin en hayırlınız insanlığa en faydalı olanınızdır”: İnsanlara faydalı olmanın dini bir görev olduğunu hatırlatmak. İnsana hizmet etmenin, Allah’a daha iyi bir kul olmanın gayreti olduğunu hatırlatmak. Gençleri insanlara faydalı olabilmeleri için arayışa teşvik etmek. 

4. “MSN Müslümanın Sınavı Nasıl olmalı?”: Msn penceresi, iki arkadaşın sohbeti şeklinde. Engellerimi nasıl aşabilirim? Gibi sorulara cevap aranması ve aktif olabilmenin engellerini tesbit edip (yazılı olarak) bunların çözüm yollarının düşünülmesi.

5.”Ben ve toplumum”: Yaşadığım topluma bakış açım nedir? Nasıl olmalıdır? Ben toplumun neresindeyim? Medyada Müslüman gençler hakkındaki söylemler üzerinde düşünülmesi ve fikir oluşturulması. İçinde yaşadığım topluma nasıl bir katkı sağlayabilirim ve faydalı olabilirim soruları üzerinde müzakere edilmesi. 
Hangi toplumda aktif olacağim. O topluma bakış açım ne? Nasıl olmalı? İçinde yaşadığımız topluma karşı kendi bakış açımızı, düşünce yapımızı ve bağımızı somutlaştırmalıyız. Avrupa ya kısa ve geçici bir süre için gelmiş olan ilk kuşaktan farklı olarak yaşadığı ülkede doğup büyüyen ve sosyalleşen gençlerin bu toplumun aktif birer parçaları olduğu gerçeği göz ardı edilmesinin masaya yatırılması.

6. “Fit for life da açılmamış kapıları ben açıyorum (eksik bulduklarım)”: Fit for life projesine ilavelerini yazar. “Benim  bir istasyon hazırlamam gerekse hangi konuyu işlerdim?” sorusuna cevap aranması.

 7. “Cennet yolcusunun hayat merdiveni”: Hayatın akışını düşünmek, cennete götüren yaşam biçimi-tarzı hakkında düşünmek.

İstasyon çalışması nasıl yapılacak?
Bir istasyonda 5 katılımcı ve birde istasyon sorumlusu yer almalı. İlk gong-zil sesiyle istasyona verilen başlığa göre grupdaki 5 genç için 7 dakikalık çalışma süresi başlar. İstasyonundaki afişdeki yazılar hakkında fikir alış verişinde bulunurlar. Afiş üzerinde tartışarak çalışırlar ve fikirlerini eleştirilerini gençler kendileri afiş üzerine yazarlar.  İkinci gong sesiyle, katılımcılar bir buçuk dakikalık süreyle bu istasyonda kendisi için önemli bulduğu bilgileri (verilen broşüre) not alırlar.  Üçüncü Gong sesinde (1,5 dk gectikten sonra) grup diğer istasyona geçer. Bu uygulama 7 kez devam eder. Her grup her istasyonda 7 dakika çalışma yapması  gerekir.

İstasyonlardaki gelişmelerin sunumu
Katılımcılara A4 ebatında çubuklara yapıştırılmış “levhalar” (boş kağıt) dağıtılır. Her katılımcı tanımadığı biriyle (toplam iki kişiden oluşan) bir grup oluşturur. “Fit 4 Life istasyonları bana neyi öğretti/hangi sonuca geldim? Tek kelimeyle çıkardığımız sonuç nedir?” başlığı altında beraberce bir sonuç çıkarırlar. Levhayı herkesin görebileceği şekilde havaya kaldırırlar. (Süre ≈ 7dk.)

Herkes levhalarda yazılan başlıkları okuyup, kendileri için hangisi benzer başlıksa o grupla (gruplarla) birleşirler.

Grup Çalışması
Levhadaki benzer başlıklardan dolayı bir araya gelen gruplar grup çalışması yaparlar. Çıkarılan sonuç itibariyle, sonucun pratiğe dönüştürülebilmesi için faaliyet önerisi/önerileri sunarlar.

Sonuçların değerlendirilmesi

Seçilmiş olan iki genç ve bölge başkanı, grup sözcülerinden gelen çözüm tekliflerini değerlendirirler ve niçin o şekilde değerlendirdiklerini açıklarlar.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com