BASIN AÇIKLAMASI

IGMG ve Hasene “Sea Watch” derneğine 10.000 avro bağışladı

02 Temmuz 2019
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) ve Hasene International e.V. yardım derneği Akdeniz’de sığınmacıları kurtarma faaliyetleri yürüten “Sea Watch e.V.” derneğine 10.000 avro bağışta bulundu. IGMG ve Hasene ayrıca Avrupa’nın mülteci politikasına tepki olarak bütün Müslümanları bağış yapmaya davet ediyor.

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş şu açıklamalarda bulundu: “İnsan hayatı kurtarmak cezalandırılır hâle gelmişse, bu adalet ve hakkaniyet duygularımıza dokunur. Avrupa Birliği’nin mülteci politikası utanç verici olma raddesini bile aşmış durumdadır. Boğulmakta olan sığınmacıların hayatını kurtaran insanların suçlu muamelesi görerek tutuklanması artık bu utanç verici politikayı dayanılmaz bir raddeye taşımıştır.”

İslam Toplumu Millî Görüş dinî cemaat olma sorumluluğuyla bu hususta bir duruş sergilemeyi kendine görev olarak addediyor, kurtarma ekibi mensuplarına insanlık ve adalet namına gösterdikleri bu özverili çabaları için teşekkürü borç biliyor. Bekir Altaş sözlerine şöyle devam etti: “Bütün Müslümanları, kurtarma ekipleri için devam eden bağış kampanyasına destek olmaya çağırıyoruz. Bağışlanan her bir avro, sorumlu hükûmetlere yürüttükleri bu acımasız politikadan hoşnut olmadığımızı gösterme adına mesaj olacaktır.”

Hasene International e.V. Başkanı Mesud Gülbahar ise şu ifadelerde bulundu: “Biz, sığınmacıların hangi insanlık dışı şartlar neticesinde ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını ilk elden biliyoruz. Bu insanların ülkelerinde maruz kaldıkları zorlukları çoğumuz tahayyül bile edemez. Bu insanların ülkelerinden göç etmelerine Avrupa’nın da katkısı olduğu açıktır. Yangın yerine dönmüş bölgelerin çoğunda ‘Made in Europe’ yazılı silahlar kullanılıyor. Fakir bölgelerde yerel çiftçi ve şirketler Avrupa tarafından sübvanse edilmiş ürünlerle ‘kaybedeni baştan belli’ bir rekabet içerisine giriyor ve dolayısıyla geçimlerini sağlayamıyorlar.”

Hasene International dünya çapında yürüttüğü yardım projeleri sayesinde, savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgeleri ve fakir ülkeleri yakından tanıyor ve dolayısıyla buralarda göçe sebebiyet veren olumsuzlukları müşahede etme imkânına sahip. Mesud Gülbahar: “İşte bu yüzden insanların baskıdan mı, savaştan mı yoksa açlıktan mı kaçarak başka bir ülkeye sığınmaya çalıştığı hususu Avrupa’da yaşayan bizler için önemli olmamalıdır. Her hâlükârda bu durumun ortaya çıkmasında bizlerin de sorumluluğu vardır ve bunun icabı neyse onu yerine getirmek vazifemizdir.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com