CUMA HUTBESİ

İnfak Kampanyası ile nitelikli nesillere vesile olmak

29 Ocak 2016 Kur'an Tesbih Yeşil
Kur'an Tesbih Yeşil

Değerli Müminler!
Bir toplumun kalkınmışlığı, gelişmişliği ve güçlülüğü kendi nesline, gençliğine verdiği önemle doğru orantılıdır. Güzel ahlak sahibi eğitimli bir gençliğin toplumda yetişmesi ise ancak uhrevi ve dünyevi değerleri birleştiren, köklü ve altyapısı zengin bir eğitimle mümkündür. Bu bilinçle, ahlaki ve kültürel olgunluğa erişecek bir gençliğin yetişmesi için son beş senedir yürüttüğümüz İnfak Kampanyası çalışmaları bu sene de devam etmektedir. Bu kampanya ile anaokulu, orta okul, lise ve eğitim merkezleri gibi çok önemli 10 proje yavrularımızın hizmetine sunulacaktır.

Muhterem Kardeşlerim!
İslam dini, cehalet, ahlak yoksunluğu ve iman zaafiyetinin insanlığın sorunu olmaktan çıkması için gönderilmiş bir dindir. Çünkü cehalet, iman zaafiyeti ve ahlak yoksunluğu felaketlerin en büyüğüdür. Allah Teâlâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’de ilk emrinin “Oku” [1] olması, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”[2] şeklinde bilenleri övmesi, bu düşünceyi destekleyen temel dayanaklarımızdandır.

Aziz Müminler!
Ulvi değerlerimizle ayakta duracak olan neslimizin ve gençlerimizin çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunduğu da bir gerçektir. Eğitimsizlik, işsizlik, hedefsizlik, kötü bağımlılıklar, dinî kimliğin zayıflaması, kültür ve dil kaybı gibi gündelik rastladığımız olumsuz vakaların büyük bir kısmının sebebi ihtiyaç duyulan gerekli altyapıların maalesef yeterli olmayışıdır. Nasıl komşusu ve yakını açken tok yatılmaz ise, gelecek nesillerimize şuurlu ve ahlaklı olmayı öğretecek müessesler ve merkezler olmadan da Müslümanlar huzur içinde yatmamalıdır. İşte İnfak Kampanyamız bunun içindir. Unutmayalım; çocuklarımızın ayaklarına batan dikenler ya bizim ektiklerimizdendir ya da biçmediklerimizden.

Kıymetli Kardeşlerim!
Nesillere yatırım yapmak çok yerinde ve kıymetli bir hamledir. Özellikle infakı nesillerimizin yetiştirilmesine, eğitim-öğretime harcamak, Allah için açılan eğitim-öğretim müesseseleri için sarf etmek, gelecek için nesillerimize en iyi yatırım, ümmetin uzun vadeli kurtuluş reçetesi ve müminin ferasetidir.

Bu görevi ihmal edenleri ise Cenâb-ı Hak şöyle uyarmıştır: “Ey iman edenler! Kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır…”[3] Nesillerimizi ve yakınlarımızı korumanın en güzel şekli, onların istikballeri için çok önemli olan müesseselerin kurulmasıdır.

Aziz Müslümanlar!
İnfak Kampanyası’na katkıda bulunmak, bu kampanya sonrasında tamamlanacak projeler vesilesiyle hasıl olacak sevabının tümüne birden mazhar ve nail olmak demektir. Zira bir hadîs-i şerifte, sürekli sevap kaynağı olan ameller şöyle belirlenmiştir: “Âdemoğlu öldüğünde, üç kişi hariç amel defteri kapanır. Kesintisiz sadaka (sadaka-i câriye) meydana getirenler, topluma yararlı bir ilim (talebe/eser) bırakanlar ve kendisine hayır dua eden hayırlı çocuk yetiştirenler.” [4]

2016 İnfak Kampanyası’nda desteklenen projeler bu hadiste sözü geçen üç alanı da kapsamaktadır. Bu merkezler sürekli hizmet vereceğinden kesintisiz sadaka meydana getirecek, hem ilim tahsil edip topluma eserler bırakacak beyinleri yetiştirilecek hem de geriye hayır dua eden bir nesil bırakılacaktır. Dolayısıyla, Müslümanlar bu yerlerden istifade ettiği sürece; bunları yaptıranların, emeği geçenlerin, yapılmasına gayret verenlerin, katkı ve desteklerini esirgemeyenlerin her iki cihanda da amel defterleri kapanmayacaktır.

Değerli Müminler!
Her iman ve imkân sahibi kardeşimiz, böylesine önemli ve bereketli olan bu seferberliğe bilfiil katılmalı ve çevresindeki fertleri de mümkün mertebe teşvik etmelidir. Rabbim niyetlerinizi kabul eylesin.

[1] Alak suresi, 96:1
[2] Zümer suresi, 39:9
[3] Tahrîm suresi, 66:6
[4] Müslim, Vasiyye, 20, H. No: 1631

[supsystic-social-sharing id="1"]