BASIN AÇIKLAMASI

İslam Toplumu aşı olmaya çağırıyor

18 Ocak 2022
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün aşı mecburiyeti konusunda yaşanan tartışmalar münasebetiyle bir açıklamada bulundu. “Mevcut şartlar göz önünde bulundurulduğu zaman, aşı mecburiyeti İslami prensiplere aykırı değildir. Aşı olan kişi yalnız kendisi için değil, toplumun tamamı için sorumluluk almış olur.” diyen Ergün sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsan hayatının korunması Cenâb-ı Allah’ın biz insanlara yüklediği en büyük sorumluluklardan biridir. Koronavirüs salgını insan hayatı için ciddi bir tehlikedir. Nitekim dünya genelinde milyonlarca insan bu virüse yakalanmış ve hayatını kaybetmiştir.

Bu ortamda insan hayatını koruyacak, zararları bertaraf edecek önlemleri almak mecburiyetindeyiz. Zira Peygamber Efendimiz ‘Tedavi olunuz.’ buyurmaktadır.* İslam aynı zamanda aklın muhafaza edilmesini, akla uygun şekilde hareket edilmesini ve dolayısıyla bilimsel verilerin dikkate alınmasını öngörür.

Bütün tehlikeleri ve korunması gerekenleri göz önünde bulundurduğumuz zaman, bugün tartışılmakta olan aşı mecburiyeti, fiziksel zorlama uygulanmadığı sürece İslami prensiplere aykırı değildir.

Bu arka plandan hareketle İslami bir cemaat olarak, aşı olma konusunda sağlıksal bir engeli bulunmayan bütün kardeşlerimizi makul olanı tercih ederek aşı olmaya davet ediyoruz. Bu hem şahsi hem de toplumsal sorumluluğumuz açısından gereklidir.

Aynı zamanda aşı üreticilerine de insanlığın refahını ekonomik çıkarlardan daha öncelikli görmeleri çağrısında bulunuyoruz. Refah seviyesi yüksek sanayi ülkelerinin de aşıların dünya genelinde adil bir şekilde dağıtımı konusunda sorumlulukları bulunmaktadır. Aşı patentlerinin kullanıma açılması da yine bu sorumluluğun bir gereğidir.”

* Ebû Dâvûd, Sünen, 10/371, H. No: 3371

[supsystic-social-sharing id="1"]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com