BASIN AÇIKLAMASI

Kur’an yaşanır ve yaşatır

14 Ağustos 2012

“İslam, etkinliği cami kapısında bitmeyen, Müminlere ferdî ve toplumsal anlamda, hayatın her alanında yön veren bir dindir. Kur’an ve Sünnet de bu yolda rehberimizdir. Kur’an-ı Kerim bize, ailemize, cemaatimize, içinde yaşadığımız toplumumuza ve ümmete karşı sorumluluklarımızı hatırlatır, tavsiye eder ve hatta emreder. Kur’an-ı Kerim’in en büyük müfessiri olarak Peygamber Efendimiz (sav) ise, bu yüce kitabın insanlara hayat verebileceğini en güzel şekilde hayatıyla gösterdi. Bize düşen ise, Kur’an-ı Kerim’den  hareketle meydana gelen ilim, sanat ve medeniyet eserlerinin bir gereği olarak, Kur’an’ı her alanda temel referans olarak kabul etmek, onu araştırmak, yediden yetmişe hikmete uygun bir şekilde öğrenmek ve öğretmektir.    

Kur’an-ı Kerim yaşanılabilen, onun için yaşanılan ve yaşatan bir kitap olarak bütün insanlığa hitap eden evrensel bir hitaptır. İfade edildiği gibi bu hitap, sadece Müslümanlara değil  bütün insanlık alemine yöneliktir. Bu demektir ki, İslam dininin yaşanması, belirli bir bölge ya da kültürün muhafazasına bağlı değildir. İslam’ın, Kur’an ölçüleri ile Peygamberimiz (sav)’in sünnetine uygun olarak yaşanılması her yerde ve her zaman mümkündür ve gereklidir. Bununla birlikte oluşan, Kur’an ve Sünnet’e dayanan dinî anlayış ve uygulamalarda olabilecek farklılıkların, dinî ve toplumsal hayat için bir zenginlik olduğuna inanırız.

Bütün bunların farkında ve bilincinde olan bizler, Rabbimize, Kur’an nimetinden dolayı hamd ediyor, bilhassa Kadir gecesinde, Kur’an’ın bizlerce yaşanması, takvamızı artırması ve bütün insanları yaşatması için dua ediyoruz. Kudret sahibi Allah, kadri büyük olan Kadir gecemizi hayırlara vesile kılsın. Bu mübarek gecemiz, uzak yakın demeden bütün kardeşlerimizin dertlerine deva olsun ve bu gecenin hürmetine yeryüzünün her tarafındaki haksızlıklar, adaletsizlikler ve savaşlar son bulsun inşallah.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com