Cemiyet Haberleri

Kurban Kampanyası: “Mısır-1: Nil’in bereketlendirdiği topraklar”

04 Aralık 2008

Öte yandan “tarihi” kavramının içini bihakkın doldurabilecek ülkelerin başında geliyor burası. Dinler tarihi, dünya tarihi, ilimlerin oluşmaya başlaması gibi hususlarda en önemli yerler arasında buralar. İnsanoğlu bir tarih içerisinde yaşadığını fark edeli beri, tarihi keşfe çıkmış, bu yolda önemli bilgilere bu topraklarda ulaşmış. 

Mısır dediğinizde ise ilk olarak dünya topraklarının en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Kahire akla geliyor. Peygamberimizden kısa bir süre sonra Amr İbn As tarafından fethedilen Kahire, bugüne kadar İslam dünyasının/medeniyetinin en önemli merkezlerinden biri olmuş. Bu anlamıyla bir tarih vitrinini andıran Kahire'yi tanımaya çalışmak demek, Fatımiler, Memlüklüler, Osmanlılar ve modern Arap dünyasını anlamaya çalışmak demek aynı zamanda.

Şehir yaşadığımız dönemlerde piramitleriyle özdeşleştirilse de, onların kıymetini reddetmemekle beraber, asıl Müslümanların inşa ettikleri yapılarla göz önünde olan bir mekan. Şimdi genişlemiş şehrin eski yerleşim bölgelerine gittiğinizde başka bir tarih kesitinin içinde yaşıyorsunuz sanki. Mescidleri, medreseleri, sebilleri, evleri, dükkanları, sokakları, bir zamanlar “Şark”ın ne olduğunun ipuçlarını veriyor. Şehrin en önemli camileri arasında; İmam Hüseyin, El Ezher, Sultan Hasan, Amr İbn As, Er- Rifai ve Mehmet Ali Paşa camileri yer alıyor. Osmanlı yapısı olarak Mehmet Ali Paşa Camii'nin yanı sıra çok sayıda sebile ve artık seyrek görebildiğiniz evlere tesadüf etmek mümkün.

Kahire aynı zamanda geçmişten günümüze ilmin merkezi olan bir şehir. El Ezher Üniversitesi ülkenin ve dünyanın en eski ilim merkezlerinden. 1961 yılına kadar sadece İslamî ilimlerin öğretildiği Ezher'de,  bu tarihten sonra tıp, mühendislik ve diğer sosyal bilim bölümleri de açılmış. Ancak bu bölümlerde okuyanlarda temel İslamî ilimleri almak durumundalar.

Ezher'de okumak veya Arapça tedris etmek için dünyanın her tarafından çok sayıda öğrencinin yaşadığı bir şehir Kahire aynı zamanda. Yabancılar için Arapça öğreniminde ortaya çıkan sorunlardan biri ise ammi denilen halkın konuştuğu Arapça ile füsha denilen eğitim dili olan sahih Arapça arasında fark olması. Ancak bu büyük ölçüde kulak alıştıktan sonra aşılabilecek bir sorun, zira burada uzun süre kalan çalışkan öğrenciler her iki üslubu da öğrenmekte zorlanmıyorlar. Talebelerin çokluğu bizleri de sevindiriyor, zira ilim tedris edenleri Kurban Bayramı'nda sevindirmenin sevabının büyüklüğünü biliyoruz. IGMG Kurban Kampanyası çalışmalarından sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz”¦

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com