Cemiyet Haberleri

Kuzey Ruhr Bölgesi’nde idareciler için seminer

05 Mart 2010

Osman Arslantürk seminerlerinde gayri müslim bir ülkede çocuklarımızı nasıl daha güzel bir Müslüman olarak yetiştirebiriz gibi sorulara çözümler getirerek, konuşmalarında şunlara değindi: “Din; çocuğun hayatının, davranışlarının, tutumlarının, düşüncelerinin, kimlik ve şahsıyetinin gelişmesinde en etkili roldür. Din insanların kişiliklerinin oluşmasında toplumlara yön vermede, o insanların yaşayışlarını sevk ve idare etmede büyük etken olmaktadır. Bu şekillenme Yüce Rabbimizin göderdiği dinle, vahiyle olmuştur. Din aynı zamanda insan ruhunun en karanlık noktalarına ulaşan, neşe, sevinç ve mutluluk kaynağıdır. Mutluluk yolundaki beklentiler dinin sahibi Allah’tan istenmelidir.

Kişinin doğumundan ölümüne kadar her yönlerine din etki eder ve doğru hareket etmelerini sağlar. Müslümanlar bu değerler doğrultusunda yaşadıkları süre içerisinde çok büyük üstünlük ve ayrıcalıklara kavuşmuşlardır. İnsan dini eğitimle istenilen olumlu davranışların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Din eğitimi din kültürünün örf  ve adetlerinin verilmesi dini kişiliğin ve şahsiyetin kazanılması hususunda çok büyük etkendir. Bunun için ailede anne-baba ve büyükler, okulda öğretmenler, camide görevliler ve diğer kuruluşlarda ehil ve yeterli kişiler üzerlerine düşeni yapmalıdırlar. Buna en fazla ihtiyacı olan Avrupa’ daki biz Müslümalardır. Bu yüzden bu alanda sorumluluk üstlenmiş şahıs ve müesseseler bir araya gelerek ciddi projeler geliştirmeli ve köklü çözüm yolları bulmalıdırlar” diyerek sözlerine son verdikten sonra Herford Cemiyeti’nin çiğ köfteli sıla gecesi ile program sona erdi.(ik) 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com