BASIN AÇIKLAMASI

Müslümanlar ve Medya: Bugün için en önemli ihtiyacımız karşılıklı saygı ve ileri görüşlülüktür

04 Haziran 2012

“Almanya’daki Müslümanların neredeyse yüzde 90’ı hâkim medyada temsil edilmediklerini, yüzde 80’i de aynı medyanın İslam konusunu saygı sınırlarının dışında ele aldığını düşünüyor. Medyanın yapıcı bir rol üstlenebileceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 70 dolaylarında bulunuyor. Müslümanların ekseriyeti hem Alman hem de diğer dillerdeki medya yayınlarını takip ediyor.

Araştırmanın oraya koyduğu sonuçlar arasında özellikle sevindirici olan, araştırmada kullanılan kavramlarla ifade edersek, “tehdit etkisi yapan” haberciliğe rağmen söz konusu medyanın takip edildiği sonucudur. Araştırmanın sonuçları aynı zamanda medyanın toplumsal dönüşüme yeterince ayak uyduramadığı ve hassasiyet geliştirmediğini de gösteriyor.

Müslümanlar söz konusu olduğunda hâkim medyada olumsuz haberciliğin öne çıkması ve bunun oluşturduğu güven eksikliği toplumsal huzura büyük zarar vermektedir. Ve bu noktada, karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin gerekliliği net olarak ortaya çıkıyor. Tüm bunlara rağmen Müslümanların medyanın yapıcı rol üstlenebileceğine dair henüz ümitlerini kaybetmemiş olmadıkları sonucu önemlidir ve bu sonuç gelecekte yapıcı gelişmeler adına bir çıkış noktası olabilir.

Ancak burada kendisine görev düşen kesim sadece medya değildir. Medyanın birçok olayda kendilerine servis edileni yansıttığı bir vakıadır. Dolayısıyla bu hususta, özellikle siyasilerin Müslümanlar hakkında genelleyici ve popülist açıklamalardan kaçınmaları gerekmektedir. Bugün için en önemli ihtiyacımız karşılıklı saygı ve ileri görüşlülüktür.

[supsystic-social-sharing id="1"]