BASIN AÇIKLAMASI

Mevlit Kandili Mesajı: “Peygamberimiz aktif bir insandı”

23 Ocak 2013

“Efendimiz mücadelerle dolu bir hayat yaşadı. Hak ve adaletin temini için hayatının her alanında etrafındaki insanlara hem yön verdi hem de onlara en iyi örnek oldu. Hayatı boyunca çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan Efendimiz, sorumluluk sahibi bir insan olarak bu zorlukları aşma konusunda sürekli olarak bir cehd içerisindeydi. Ashabı da onu mücadelesinde yalnız bırakmayarak ve onu her koşulda takip ederek, ilimde, ibadette ve muamelatta ameli ön planda tuttular. İlmin kendilerine gelmesini beklemediler, aradılar; ibadetlerini sadece teorik/ilmi olarak değil pratik/ameli olarak da algıladır ve diğer insanlarla ilişkilerinde pasif değil sürekli aktif haldeydiler, toplumun her türlü sosyal meselinde aktif oldular, söz sahibi ve yönlendirici oldular.

Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya suresi, 21:107) ayetinde buyurulduğu gibi, Rabbimizin insanlara ve bütün insanlığa rahmet olarak gönderdiği Peygamberimiz (s.a.v.)’i sevmek, onun ümmeti olmak ve ashabının yolundan yürümek, çaba sarfetmek, yorulmak, zaman zaman sıkıntılara göğüs germek, bazen uykusuz kalmak anlamlarına gelir. Öyle ki, Kur’ân-ı Ker (Kehf suresi, hitaben deydiler.ne gelmesini beklemedileri aradılar; îm’de Peygamberimize hitaben, “…Üzüntüyle neredeyse kendini harap edeceksin.” (Kehf suresi, 18:6) buyurularak hiç durmayan, sürekli çaba sarfeden bir peygamberin üstün gayretlerine işaret edilmektedir.

İşte böyle bir peygamberin ümmeti olan bizler için bu, ailemizle gerektiği gibi ilgilenmemiz, çocuklarımızın eğitim ve öğretimini en iyi şekilde sağlamamamız ve onlara iyi örnek olmamız, toplumsal hayatımızda parmakla gösterilen örnek, güvenilir, sözünden emin bir insan olduğumuz, iş hayatımızda itinalı, adil ve dürüst davranmamız ve cemiyet çalışmalarımızda sorumluluk sahibi aktif ve yapıcı olmamız anlamlarına gelmektedir.

Bu duygu ve temennilerle tüm kardeşlerimizin Mevlit Kandili’ni tebrik ediyorum. Allah (c.c.) hem bu dünyada, hem de ahirette bizlere kendisinin rızasına ulaşmayı nasip etsin. Bizleri Resûlullah’a layık bir ümmet eylesin.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com