Cemiyet Haberleri

Milyonlara beraber ulaşalım

27 Kasım 2006

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Kurban kampanyası, ekonomik refah açısından iyi durumda bulunan Avrupa ülkelerindeki Müslümanların ümmet şuuruyla dünyanın dört bir yanına ulaşma gayreti olması açısından büyük anlam taşıyor. Bu yıl 62 ülkeyi kapsayacak olan kampanya ile ilgili olarak Kurban Komisyonu Başkanı Ali Bozkurt Bey sorularımızı cevapladı.

Sayın Bozkurt, bize düzenlenmekte olan kampanyadan bahseder misiniz?

Öncelikle böyle bir çalışma içerisinde bulunmanın mutluluğunu belirtmek isterim. Bilindiği gibi dünya nüfusunun üçte birini teşkil eden Müslümanların büyük bir kısmı zor şartlar altında yaşamını sürdürmektedir. Hatta açlık ve sefaletten dolayı her yıl milyonlarca Müslüman hayatını kaybetmektedir. Kurban kampanyamızın amacı, dinimizce zengin sayılan Avrupa Müslümanlarının dünyanın diğer yerlerinde yaşayan Müslümanlara yardımcı olmalarını sağlamaktır. Bu vesile ile bizlerdeki bencillik duyguları köreltileceği gibi, yardımlaşma ve dayanışma duyguları da gelişecektir. Teşkilatımız Avrupa'daki Müslümanlarla, dünyanın değişik coğrafyasında yaşayan ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdur insanlar arasında bir köprü oluşturmaktadır. Tabi ki bu yardımlaşma ve dayanışmada din, dil, ırk ve bölge ayrımı söz konusu değildir. Kurban kampanyamız ile evrensel bir hizmet verdiğimize inanıyoruz.

Dünya çapında bir kampanya yürütmek geniş bir kadro ile mümkün olsa gerek”¦

Bu yıl ki Kurban Kampanyası çerçevesinde Avrupa çapında 750'ye yakın gönüllü aktif olarak hizmette bulunacaktır. Kardeşlerimiz her hangi bir karşılık almadan fahri olarak bu çalışmaları yürütmektedirler. Bu vesile ile sizin aracılığınızla bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz.

Kaç ülke ve bölgede kurban kesimi yapılmaktadır? Ülke seçiminde kriterleriniz nelerdir?

Her yıl olduğu gibi bu yılda kurbanların 62 ülke ve bölgede kesilmesini hedeflemekteyiz. Ülke seçiminde mağduriyet ve aciliyet boyutu kriterlerimizin başında gelmektedir. Tabiî ki konjonktürel durumu da hesaba katmak zorundayız. Bu bağlamda geçen yıl öne çıkan coğrafya Endonezya ve Pakistan'dı. Zira Tsunami ve deprem felaketlerinin ardından bu ülkelere acilen emanetlerin ulaştırılması gerekiyordu. Öte taraftan dünya kamuoyuna yeterince yansımayan fakat açlık sınırının altında hayatın sürdürüldüğü ülkeler de mevcuttur. Ki bunların başında Afrika ülkeleri gelmektedir. Bu ülkelere karşı da sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da anavatanımız Türkiye'de yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri de unutmayacağız. Lübnan ve Filistin başta olmak üzere açlık ve kuraklık çeken Etiyopya, Sierre Lion, savaş bölgeleri olan Irak ve Afganistan gibi ülkelerde Kurban kesimi yapılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Ümidimiz kampanyaya mümkün olduğunca fazla katılımın gerçekleşmesidir.

Kurban bedelini nasıl ve neye göre belirliyorsunuz?

Kurban Komisyonumuz bu yıl kurban bedelini 100 € olarak belirlemiştir. Bu bedel ülkeler arasındaki denge gözetilerek belirlenmektedir. Bazı ülkelerde kurbanları bu bedelin üzerinde satın alırken, bazı ülkelerde bu bedelin altında kurban alma imkânı bulabilmekteyiz.

Bizim hedefimiz sadece kurbanı kesme görüntüsü vermek değil, bununla birlikte dayanışmayı da sağlamaktır. Bir ülkede kurban bedeli ucuz diye o ülkede kurban kesmek, diğer taraftan kurban bedelleri yüksek olan ülkeleri ihmal etmek, mazlumlarla dayanışmada doğru bir yöntem değildir. Böyle bir tavır bizim birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurumuzla, mağdur ve mazlumlarla dayanışma prensiplerimizle bağdaşmaz. Kurban kestiğimiz 62 ülke ve bölgenin bazılarında kurban bedelleri yüksek, bazılarında düşüktür. Biz bunların ortalamasını dikkate alarak kurban bedelini belirliyoruz.

Kampanyayı yürüten gönüllüler ve kampanyanın yürütülmesi hakkında bilgi alabilir miyiz?

IGMG olarak Avustralya ve Kanada dâhil 32 bölgemiz bulunmaktadır. Toplanan kurbanları yerinde kesmek için bu bölgelerden arkadaşlarımız görevlendirilmektedir. Gönderilen görevlilerin sayısı ihtiyaca binaen tesbit edilmektedir. Tesbit edilen kurban kesim görevlilerini önce eğitime tabi tutuyoruz. Geride bıraktığımız haftalarda bu eğitim çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu eğitimde kurbanın alımı, kesimi ve ihtiyaç sahiplerine adil bir şekilde dağıtımının yapılması konularını işliyoruz. Daha sonra kesim görevlilerini kurban kesilecek ülkelere gönderiyoruz. Kurbanları kendileri satın alıyorlar, kesimlerini de ya kendileri yapıyor veya nezaret ediyorlar. Kaç adet kurban kesildiğini rapor ediyorlar. Kısacası bölgede toplanan kurbanları, yine aynı bölgeden görevlendirilen şahıslarla gidip yerinde keserek dağıtmak suretiyle bu hayırlı hizmeti ifa etmiş oluyoruz.

2006/2007 yılı Kurban Kampanyası'ndaki hedefiniz nedir?

Tabiîki”¦ 2006/2007 yılı kurban hedefimiz 100.000'dir. Avrupa'daki duyarlı kardeşlerimizin verecekleri destek ve Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bu hedefi yakalayacağımız ve hatta aşacağımız kanaatindeyim. Şu ana kadar yapılan bağışlar bunu göstermektedir. Hamdolsun, sonuçta bu kampanyada en kârlı çıkacak olanlar dünya mazlumlarıdır. Hedefimizi yakalayarak Paris'ten Berlin'e, Hamburg'tan Roma'ya Avrupa'da yaşayan Müslümanlarla beraber milyonlara ulaşacağız.

Okurlarımız kampanyaya nasıl katılabilirler?

IGMG Teşkilatı olarak Avrupa'da 1000'in üzerinde şubemiz bulunmaktadır. Duyarlı kardeşlerimizin bu şubelerden herhangi birisine veya bölge merkezlerimize başvurup, kurban bedellerini ödemeleri yeterlidir. Kurban bedelini banka aracılığıyla ödemek isteyen kardeşlerimiz aşağıdaki banka hesap numarasına kurban bedelini havale edebilirler.

Bankanın Adı: SEB Bank – Köln
Konto Numarası: 162 888 56 04
BLZ: 370 101 11

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler aşağıdaki telefon numaralarından detaylı bilgiye sahip olabilirler. Ayrıca teşkilat sitemiz adresinden de katılım için gerekli bilgilere ulaşmak mümkündür. IGMG Genel Merkezi olarak Kurban Kampanyamızla ilgili hazırladığımız bilgilendirme afiş ve broşürlerini tüm bölge ve şubelerimize daha önceden ulaştırmıştık. IGMG olarak merkez, bölge ve şubelerimizle halkımızın hizmetindeyiz.

Telefon: (0049) 2237 656 293
Fax: (0049) 2237 656 222
E-Mail:

Son olarak eklemek istedikleriniz…

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı olarak başlattığımız bu hayırlı ve anlamlı çalışmayla, dünyanın dört bir yanında yaşayan yüzbinlerce mazlum, mağdur ve muhtaç durumdaki insanlara yardım elimizi uzatmak istiyoruz. Diyoruz ki: “BİR KURBAN BİNLERCE MAZLUM ve MAÄžDURUN SEVİNCİ OLACAKTIR”. Gelin dostlar, bu insanları sevindirelim, dualarını alalım. Böyle hayırlı bir çalışmayı geniş kitlelere duyurmak için bizimle röportaj yaptığınız için size ve Kurban Kampanyamıza katılan tüm duyarlı insanlarımıza şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ederim.

Bizde size teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com