CUMA HUTBESİ

Modern Çağda Müslüman Kalabilmek

02 Mayıs 2024 Rahle
Rahle

Muhterem Kardeşlerim!

Mensubu olduğumuz İslam dini yaratılış gayemizi idrak etmemizi, hayatımızı da Kur’an ve sünnet rehberliğinde düzenlememizi emreder. Nefes aldığımız müddetçe hayatımızın her merhalesinde Allah’ın rızasını kazanacak şekilde yaşamamızı ve her bir kararımızı bu şuurla şekillendirmemizi ister. Zira mümin kimliğimiz ancak imanımızla amellerimiz birleştiğinde gerçek anlamını bulacaktır. 

Aziz Müminler!

Günümüz dünyasında haz ve hız öne çıkmış, maneviyat yerine maddiyat daha belirgin hâle gelmiştir. Şehir hayatının stresi, artan şatafat ve gösterişle birlikte insanlar arası ilişkiler giderek azalmış, toplumlarda bencillik artış göstermiştir. Geniş evler inşa etme ve beton yığınları oluşturma hırsı bizleri maddiyat peşinde koşturmuş ve maneviyattan hızla uzaklaştırmıştır. Aynı zamanda toplum içindeki dayanışma zayıflamış, bu da bizi kalabalıklar içinde âdeta yalnızlığa mahkûm etmiştir. Bugün birbirinin kusurunu örten kardeşler topluluğundan ziyade, kusur arayan ve âdeta birbirleriyle yarışan bir toplum ön plandadır. Bu buhrandan kurtulmak şüphesiz Kur’an ve sünnet rehberliğinde mümkündür. 

İslam bize maddi ve manevi ihtiyaçlarımız arasında bir denge kurarak doğru ve dengeli bir yaşam sürmemizi emreder. Böylece modern dünyanın sunduğu geçici heveslerin ötesine geçebilir, gerçek refaha ve huzura ulaşabiliriz. İşte bu yüzden, İslam’ın rehberliğinde, Allah’ın rızasını kazanacak şekilde dengeli bir hayat yaşamak, çağımızın en büyük ihtiyacı hâline gelmiştir. Allah Teâlâ “İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedî kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır.” diye buyurarak, bu duruşumuzun karşılığında Allah’ın izniyle ebedî cennette olacağımızı müjdelemiştir. 

Aziz Kardeşlerim!

Sahâbî efendilerimiz evlerinden çıkarken hanımları onlara “Allah’tan kork; haram kazanma! Zira biz dünyada açlığa sabrederiz, fakat kıyamet gününde cehennem azabına sabredemeyiz.” diye nasihat ederlerdi. Bu, modern dünyada Müslümanca duruş sergileyebilmek için örnek alınması gereken bir tutumdur. Yaşadığımız gösteriş çağında Müslüman’a yaraşır bir hâl içinde olmak istiyorsak, tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz. Tüketim çılgınlığına ayak uydurmak yerine, önceliklerimizi belirleyerek tüketmeliyiz. Düğünlerimiz, toplumsal etkinliklerimiz ve günlük yaşantımızda mütevazı olmayı tercih etmeli, israftan kaçınmalıyız. En önemlisi gösterişten ve riyadan Allah’a sığınmalıyız. Sonuç olarak ihtiyacımızın fazlasını değil, yalnızca gerekeni tüketmeye özen göstermeliyiz. 

Allah Resulü yokluk ve sıkıntı günlerinde bile ashabına her daim şükrü hatırlatmış, şükürsüzlüğü ve nankörlüğü de yasaklamıştır. Aynı zamanda müminleri haddi aşmama konusunda ikaz etmiş; israftan sakındırmıştır. Efendimiz (a.s.) “İnsanoğlu kıyamet günü beş şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden kımıldayamayacaktır: Ömrünü nasıl tükettiğinden, gençliğini nasıl yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği bilgilerle nasıl amel ettiğinden.” diye buyurmuştur. 

İslam’da kazancın helal olması gerektiği gibi, kazancın nerede ve nasıl harcanacağı ile ilgili de helallik ölçütü mevcuttur. Bu da Hak Teâlâ’nın rızasını gözetmekle, haramlardan sakınmakla, cihaddan geri durmamakla, ibadet ve taatlerimizi yerine getirmekle, İslam ahlakını yaşamımızın her alanına hâkim kılmakla mümkün olacaktır. Mevlam bizleri Müslümanca yaşayan ve emrolunduğumuz gibi dosdoğru olanlardan eylesin. 

Muhterem Kardeşlerim! 

Gazze, Doğu Türkistan ve diğer mazlum coğrafyalardaki insanlara dua etmeyi ihmal etmeyelim. Allah (c.c.) zulme muhatap olan tüm kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun. Amin!

1 İbrahim suresi, 14:23

2 Abdülhamîd Keşk, Fî Rihâbi’t-Tefsîr, I, 26

3 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 1

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Almanca

Hutbe-İngilizce

Hutbe-Fransızca

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com