CUMA HUTBESİ

Nikâh ve evliliğin önemi

16 Şubat 2016 Minber Ahşap
Minber Ahşap

Muhterem Müslümanlar!
Aile toplumun çekirdeğidir. Aileler birleşerek toplumları meydana getirir. Nesiller yetişirken inanç, ibadet, ahlak ve terbiye temellerini ilk olarak aileden alır. Sağlıklı nesiller sağlıklı ailelerde yetişir.

İslam’da aile kurumu son derece önemli bir yere sahiptir. Aile, kulların yeryüzünde barındıkları en güvenli mekân ve yeryüzündeki cennetleridir. “Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı.”[1] ayeti ailenin bu özelliğine dikkatlerimizi çekmektedir. Diğer taraftan Cenâb-ı Hak, evlilik kurumunu kendisinin varlığına alamet olan ayetlerden saymıştır. Rûm suresinde şöyle buyurulmaktadır: “Yine O’nun ayetlerindendir ki, sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye eşler yaratmış, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.”[2] Ayetten de anlaşılacağı üzere insan huzuru aile içinde aramak durumundadır ve aileyi ayakta tutan şeyler sevgi ve merhamettir. Yani aile huzurun kaynağıdır ve huzur, mutluluk, saadet orada aranmalıdır. Bu huzur kaynağının yaşatılması ise, sevgi ve merhamet pınarlarının devamlı akar hâlde tutulması ile mümkün olacaktır.

Değerli Kardeşlerim!
Evlilik hayatı, meşru dairede nikâh prosedürünün tamamlanması ile başlamış olur. Ancak bu nikâh, karşılıklı olarak karı-kocanın bütün hukukunu karşılayacak ve nikâhın gaye ve hedefini gerçekleştirecek şekilde olmalıdır. Nikâhın en önemli gayelerinden birisi neslin çoğalmasıdır. “Evleniniz, çoğalınız. Ben kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim.”[3] buyuran Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nikâhın bu yönünün altını çizmiştir. Nikâh akdi, erkeğe de kadına da birçok hak temin etmiş ve onları güven altına almıştır. Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde birtakım iyi davranışa dayalı hakları vardır.”[4] Kıyılan nikâh, evlenen bu insanların bütün haklarını korumalıdır. Nikâh akdi cinsel arzuların tatmini, neslin çoğalması, babalık ve analık duygusunun tadılması, şefkat ve sevgi hislerinin gelişmesi, sorumluluk duygusunun oluşması, çocuk eğitimi ve çalışma hayatının düzene girmesi, akrabalık bağlarının gelişmesi ve güçlenmesi gibi birçok hikmeti beraberinde getirir.

Kıymetli Kardeşlerim!
Bu hikmetleri taşımayan, sadece şehevi arzuların tatmini için bir erkekle bir kadının iki şahit huzurunda “aldım/kabul ettim” demeleri ile nikâh akdi tamamlanmış olmaz. Bu olsa olsa iki insanın birbirini nikâhla aldatması olur ve nikâhın hukukunu korumayan bu akdi doğru bulmak mümkün değildir. Bununla birlikte, başka insanlara ilan edilmeden dar bir çerçevede kalınarak yapılan evlilikler de İslam’ın öngördüğü evlilik modelinden uzaktır. Dolayısıyla Müslümanlar olarak evlenirken nikâhın bütün gereklerine dikkat etmeli ve nikâh hususunda çok titiz davranmalıyız.

[1] Nahl suresi, 16:80
[2] Rûm suresi, 30:21
[3] Ahmed b. Hanbel, I, 412
[4] Bakara suresi, 2:228

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com