BASIN AÇIKLAMASI

NRW-İslam Din Dersi Yasa Tasarısı – IGMG: “Özel değil, eşit bir muamele istiyoruz”

14 Eylül 2011

“Diğer dini cemaatlerin din dersleri NRW Okul Yasası’nın (SchulG) 31. maddesi’ne dayanarak uygulanırken, Müslümanlar için özel bir yasa taslağı hazırlanmıştır. Bu tür özel bir yasa sorunları çözeceği yerde şüphesiz daha fazla sorunun ortaya çıkmasına neden olacaktır. İslam din dersi konusunda Anayasa’nın 7. Madde, III. fıkrası ve NRW Okul Yasası’nın 31. maddesi uyarınca; örneğin Kamu Hukuku Sözleşmesi esas alınarak bir yol izlenmesi yerine, Müslümanların dışlanması yoluna gidildiğinin sinyalleri görülmektedir.

Bu özel yasa; bir yandan dini cemaatler olarak Müslüman cemaatlerin ikinci sınıf bir statüye tabi tutulduklarını teyit ederken, diğer yandan da anayasal din hukukunun zamanın şartlarına uygun olmadığı sonucunu ima ederek, anayasal din hukuku tartışmaya açmaktadır.

Bu yasa tasarısı ile Müslüman cemaatlerden, dini cemaat olarak kimlik ve haklarından vazgeçmeleri ve bunun da ötesinde anayasal garanti altında olan inanç esaslı din dersi konusunda etkin olma hakkını yalnızca sınırlı bir şekilde kullanmaları isteniyor. Söz konusu bu hak, sadece kısmı olarak dini cemaatlerin temsilcilerinden oluşan bir konseye tevdi edilmesi öngörülüyor.

Müslüman aileler ve öğrencilerin din derslerine yönelik güven ve ilgisinin altında öncelikle inançlarını koruma isteği yatmaktadır. Eyalet Hükümeti bir an evvel Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi’nin (KRM) beklentilerini ciddiye almalı ve İslam din dersinin uygulanabilmesi için en kısa sürede var olan daha iyi alternatifleri dikkate almalıdır.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com