CUMA HUTBESİ

Hutbe – İslamda Çocuk Eğitimi

09 Temmuz 2004
Muhterem kardeşlerim, Kur’an-ı Kerim’de bir ayette Yüce Rabbimiz buyurur ki: “Kimileri de, Ey Rabbimiz, bize dünyada iyi hal ver, ahirette merhamet ihsan et ve bizi cehennem azabından koru! der.” Bakara ( Suresi: 201 ) Ayetten anlaşılan o ki, İslam Dininin gayesi, insanların dünya ve ahiret hayatlarının mutluluk içerisinde geçmesini temin etmektir. İslam eğitim sisteminin gayesi […]

CUMA HUTBESİ

Hutbe – İslamda Görgü Kuralları

02 Temmuz 2004
Muhterem mü’minler,İnsanların hakimiyetleri altında yaşadığı her sistemin, hakim olduğu insanlık kesimine gerek insanların şahsında; gerekse toplum hayatında uyulması lazım olan kurallar koyduğu bir vakıadır. Bu sistem, ister ilahi-semavi kaynaklı olsun, isterse beşeri kaynaklı olsun farketmez. İslam Dini insanlık için gönderilmiş en son ilahi-semavi bir din olarak, muhatap kabul ettiği bağlılarına inanç, ibadet, insani ilişkiler ve […]

CUMA HUTBESİ

Hutbe – Aile Huzuru

25 Haziran 2004
Muhterem Müslümanlar. Aile toplumun temelidir. Toplumun çekirdeğini teşkil eden ve birbirine akrabalık bağı ile bağlı bireylerin karşılıklı hak ve vazifelerine riayet ederek sağladıkları huzur, aynı zamanda toplumsal huzurun kaynağını oluşturmaktadır. Bu nedenle dinimiz, aile yapısının sağlam olmasına büyük önem vermiş ve Peygamberimiz de bu hususta Müslümanlara örnek olmuştur. Kur’an-ı Kerîm’de insanların birbirlerini sevmeleri ve  huzur […]

Cemiyet Haberleri

Hacc için hazırlıklar

18 Kasım 2003
Herşeyden önce, kendimizi, bu büyük ibadet için manen ve madden hazırlamalıyız. Hac ibadeti esnasında bazı meşakkatlerin olduğunu bilerek bu meşakkatlere kendimizi önceden hazırlamalıyız.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com