Cemiyet Haberleri

Paris’de İslamî ilimler alanında Fransızca araştırma yarışması

06 Şubat 2010

Yarışma, Avrupa, İsviçre ve Kanada'da yaşayan tüm frankofonlara Fransızca konuşan veya Fransızca öğrenim gören tüm üniversitelilere yönelik. Yarışmasının en belirgin hedeflerinden biri, İslam'a dair konularda, Müslüman üniversite öğrencilerinin, sistemli ve metodik olarak güvenilir kaynaklara ve delillere başvurma alışkanlığını kazanmalarına yardım etmek, gerek İslamî ilimler alanında, gerekse diğer bilimsel  alanlarda, öğrencilerin araştırma yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak.

 

Ulaşılmak istenilen bir diğer nokta ise, Müslüman üniversite öğrencilerinin, dinî kaynaklar (Kur'an ve Sünnet) ışığında yasadıkları çevre ve ortamlarını daha iyi algılayabilme ve tetkik edebilme yetisini kazandırmak, muhtelif ve güncel sorunlara islâmî hüküm ve öğretilere uygun çözüm önerileri geliştirebilme kapasitesine  ulaştırmaktır. Böylelikle hem islâmî kimliklerini muhafaza ederek, Avrupa toplumuna zenginlikler katabilmeleri, olumlu ve yapıcı getiriler kazandırabilmeleri; hem de kendi geleceklerini sağlıklı bir şekilde inşaa ederek, bu toplumdaki konumlarını şekillendirebilmelerini  sağlamak bu yarışmanın uzun vadeli hedefini oluşturuyor.

 

Bunun yanı sıra,  yarışmanın özellikle Fransızca düzenlenmesinin nedeni,

gerek farklı bilimsel platformlarda gerekse gündelik hayatlarında, ilgili  öğrencilere, İslâmî prensip ve öğretileri yerel dilde  en doğru şekilde tanıtabilme kapasitesini kazandırmak, ve böylelikle İslam dinine ve  Müslümanlara karşı oluşturulan çeşitli önyargılar karşısında, bilimsel argümanlar getirebilen, açık ve somut delillere dayanarak gerçekleri ispatlayabilen , evrensel ilke ve değerleri hatırlatabilen ve tanıklık edebilen birer şahitler konumuna gelmelerini  sağlamaktır.

 

Paris Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı Üniversiteliler Birimi'nden yapılan açıklamada “Müslüman gençlerin dinî ilke ve değerlerini  kaynağından öğrenen, idrak ve tatbik eden, kendi Müslüman kimliği ile barışık olan, aynı zamanda çevresi ile barışık olan ve Avrupa ortamında dinî referanslarına bağlı ve sâdık kalabilen bir İslam şahsiyeti ve kimliğini oluşturmalarını arzu ediyoruz. Bunu yaparken,  gerçek, samimî ve sorumlu  vatandaşlık rolunü üstlenen bilgili, bilinçli ve donanımlı Müslüman öğrencilerin, yaşadıkları toplumlara düşünceleriyle, evrensel ilke ve değerleriyle, hizmetleriyle zenginlikler katmalarını, sabitleşmiş zihniyetlerin gelişmelerine vesile olmalarını temenni ediyoruz…Bu yarışmanın her kesime açık olduğunu, İslam dinine mensup olmayan üniversitelileride katılmaya  davet ettiğimizi belirtmek istiyoruz” dendi.

 

Bünyesinde 40 soruyu kapsayan bu yarışma, Kur'an-ı Kerim, Peygamberler tarihi, siyer, fıkıh, İslam medeniyeti, tasavvuf /ahlak ve güncel konular olmak üzere 8 farklı alan içeriyor.

Yarışma sonucunda, jüri üyelerinin verdikleri  karar doğrultusunda en başarılı 3 dosya ödüllendirilecektir. Yarışmaya katılmak isteyenlerin dosyalarını 20 Mart 2010' a kadar adresine göndermeleri gerekmektedir.(ik)

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com