CUMA HUTBESİ

Hutbe: Regaip Kandili

29 Mart 2016 Kuran Tesbih Kırmızı
Kuran Tesbih Kırmızı

Muhterem Kardeşlerim!
Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah’ın koyduğu yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün savaşın ve bilin ki Allah (kötülükten) sakınanlarla beraberdir.”[1]

Yaratılan bu ayların dört tanesinin haram aylar olduğunu yine ayetten öğreniyoruz. Bu haram ayların zilkade, zilhicce, muharrem ve recep ayları olduğunu biliyoruz. Bu aylardan recep ayı, adına üç aylar dediğimiz recep, şaban ve ramazan aylarının ilkidir. Bu üç ayın fazileti hakkında Efendimiz (s.a.v.) bize şöyle buyurmuştur: “Recep ayı Allah’ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır.”[2]

Değerli Kardeşlerim!
Efendimiz (s.a.v.) recep ayına girince “Allah’ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır.”[3] diye dua eder ve yine bu ay hakkında şöyle derdi: “Recep ayı Allah’ın ayıdır. Kim Allah’ın ayı olan recep ayını tazim ederse, Allah’ın emrini tazim etmiş olur. Allah kendisinin emrini tazim edeni naîm (nimetler) cennetlerine koyar ve ondan razı olur.”[4] Bu aylara tazim etmenin anlamı bu aylarda yapılması gerekli olan güzel amellere daha fazla yoğunlaşmak, çirkin şeylerden de uzak durmaktır. Ramazan ayının da öncüsü olan bu mübarek aylarda oruç tutulması, dualar edilmesi güzel amellerdendir. İbn Abbas (r.a.) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v.) recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyeceğini zannederdik. Bazen de oruç tutmaz, hiç tutmayacak zannederdik.”[5]

Aziz Müslümanlar!
Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip Gecesi denir. Regaip, kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey anlamına gelir. Cuma geceleri manevi kıymete sahip olan gecelerdir. Bir de recep ayının ilk gecesiyle bir araya gelince bu değer daha da artar. Dolayısıyla bu gecenin ihsan ve ikramlarından nasiplenmek gerekir. Bunun için de bu gece dualar edilmeli, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetler yapılmalıdır. Kur’ân-ı Kerîm okunmalı, zikir ve tesbihata yönelinmeli, tövbe ve istiğfar edilmelidir. Perşembe günü de oruçlu geçirilmelidir. Bilhassa da bolca dua edilmelidir. İbn Omer (r.a.) şöyle buyurmuştur: “Beş gece var ki bu gecelerde yapılan dualar reddolunmaz. Bunlar cuma geceleri, recep ayının ilk cuma gecesi, şaban ayının on beşinci gecesi (Berat Gecesi), Ramazan ve Kurban bayramı geceleri.”[6]

Aziz Kardeşlerim!
Hutbemizin sonunda bir hususa işaret ederek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz: Bildiğiniz gibi her yıl tekrarladığımız bir hayırlı faaliyetimiz de Camilerimizle dayanışma ve yardımlaşma çalışmamızdır. Bu çalışmamızda yılda bir defa olmak üzere, camilerimizin muhafızlığını yapmak ve onların yaşamasını sağlamak üzere Avrupa’da tesis edilen Camileri Yaptırma ve Yaşatma kurumumuza cemaatimizden yardım toplamaktayız. İşte şu mübarek cuma namazı vaktinde ve cami içinde bu görevimizi yerine getirmek için siz kardeşlerimizin yardımlarına yine müracaat ediyoruz. Cenâb-ı Hak şimdiden bütün ibadet, hayır ve hasenatınızı dergâh-ı izzetinde kabul buyursun; Regaip Kandili’ni ve mübarek üç ayları hem bizim hakkımızda hem de bütün İslam âlemi hakkında hayırlara vesile kılsın.

[1] Tevbe suresi, 9:36
[2] Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/423
[3] Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259
[4] Beyhakî, Şuabu’l-İman, 3/374, H. No: 3813
[5] Müslim, Sahih, 6/37, H. No: 1960; Ebû Dâvûd, Sünen, 6/406, H. No: 2075
[6] Beyhakî, Şuabu’l-İman, 5/288, H. No:3440

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com