BASIN AÇIKLAMASI

Su: Yaşam Kaynağımızı israf etmeyelim

21 Mart 2013

“Su insanın en temel yaşam kaynağıdır. Buna karşın, değişen iklim şartları, artan nüfus, sanayi atıkları ve tarım ilaçlarının su kaynaklarını tahrip etmesi içilebilir su kaynaklarının azalmasına sebep olmuş ve temiz içme suyuna erişimi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu olumsuzluğun yanı sıra bir de suyun bilinçsizce israf edilmesi sıkıntıyı daha da büyütmektedir.

Dünya nüfusunun süratle çoğalması ve içme suyu kaynaklarının azalması suyun önemini arttırmaktadır. Bu sebeple, büyük öneme sahip bir yaşam kaynağının kullanımı hususunda özel duyarlılık göstermeli ve israf etmemeliyiz. Her insanın temiz suya ulaşması ve kullanması doğal bir haktır. Mevcut verilere baktığımızda ise bu hakka ne yazık ki herkesin eşit ölçüde sahip olmadığını görüyoruz. Bugün dünya nüfusunun 6’da 1’i sağlıklı suya ulaşamamaktadır. Bir yılda kirli suya bağlı nedenlerden dolayı ölen insan sayısı azımsanmayacak kadar büyük bir orandadır. UNICEF’in verilerine göre günde 4 binden fazla çocuk kirli su kullanımının neden olduğu hastalıklardan dolayı hayata gözlerini kapamaktadır. Afrika’nın 3’te 1’i su yetersizliği yaşamaktadır. Ve Afrika’da insanlar suya ulaşabilmek için ortalama 30 dakika yol katetmek zorunda kalmaktadır.

Afrika’daki su sıkıntısını bizzat biliyoruz;  zira desteğinizle birçok ülkede su kuyuları açtık. O ülkelerde yaşayan insanlar su ihtiyaçlarını büyük ölçüde yağmur sularının oluşturmuş olduğu kirli su birikintilerinden, dere ve göletler gibi temiz olmayan su kaynaklarından karşılıyorlar. Dünyanın bir tarafında böyle bir mağduriyet tablosu varken, diğer tarafında suyun israf edilmesi kabul edilebilir bir davranış olmamalıdır. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in “Nehir kenarında abdest alıyor olsanız bile, suyu iktisatlı kullanınız ve israf etmeyiniz.” hadisi bizim için kriter olmalıdır.“ 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com