CUMA HUTBESİ

Sünnet: Peygamber Kılavuzu

31 Ağustos 2023 Takke Tesbih Turuncu
Takke Tesbih Turuncu

Muhterem Müslümanlar!

Sünnet denince aklımıza Peygamberimiz gelir. Sünnet iz, yol, âdet, uygulama demektir. Biz Müslümanlar için yol, Rabbimizin de yolu olan ve Fâtiha suresi ile günde 40 defa bizi de iletmesini istediğimiz, sırat-ı müstakim yoludur. Bu yol tüm aşırılıklardan uzak orta yol, doğru yoldur.

Şayet bir yol varsa mutlaka bir harita, bir kılavuz ve de yol işaretleri vardır. İşte sırat-ı müstakim yolunun rehberi Efendimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. O, tüm diğer peygamberler gibi, hidayetin sahibi yüce Rabbimiz tarafından tüm insanlık için bir “hidayet rehberi” olarak gönderilmiştir. Yaşadığı süre içerisinde çevresine, inananlara ve tüm yaratılmışlara İslam ve iman nimetlerini tebliğ etmiş; şefkat, merhamet, adalet gibi değerleri aktarmış, tüm iyilik ve güzelliklerde öncülük edip her türlü kötülük ve çirkinlikleri ıslah ve izale etmekte gayret sarf etmiştir.  

Aziz Kardeşlerim!

Efendimiz vefat ettikten sonra, biz Müslümanlar rehbersiz mi kaldık? Yolumuzu nasıl bulacak, yönümüzü nasıl tayin edeceğiz? Vardığımız menzillerin gerçekten varmamız gereken menziller olup olmadığını nereden bileceğiz?

Allah’ın Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.) yüce Allah tarafından bir şahit, müjdeleyici, uyarıcı, Onun izniyle Allah’a davet eden ve münîr (ışık saçan) bir kandil olarak gönderilmiştir.[1] O vefat etmiş olsa bile bizi müjdeleyip uyarmaya, Allah’a davet etmeye ve yolumuzu aydınlatan bir kandil olmaya devam etmektedir. Bu görevini yaşadığı hayatı ile, uygulamaları ve sözlerinden oluşan sünneti ile ve kendisine vahyedilmiş, kıyamete kadar da korunmuş olan yüce Kur’an ile yerine getirmektedir. Bu kutlu silsileyi kadın erkek müminler, âlimler, salihler ve sıddıklar sürdürmüş ve günümüze kadar ulaştırmışlardır.

Muhterem Müslümanlar

Biz bugünün Müslümanları Efendimizin hidayet yolunu aydınlatan nurundan, yol göstericiliğinden nasıl istifade edebiliriz? Her birimizin Kur’an ve hadis ilimlerinde yetkin birer âlim olabilmesinin imkânı yoktur. Lakin hakkıyla iman edip salih amel işlemek için gayret eden müminler olmak hepimizin vazifesidir. Bunun için Kurân-ı Kerim ile ilişkimizi ve iletişimimizi sağlam ve sağlıklı tutmalıyız. Düzenli olarak Kur’an okumalı ve onu anlamak için sürekli bir gayret içerisinde olmalıyız.

Değerli Cemaat!
Allah ve Peygamberinin emir ve yasaklarını ciddiye almalı ve onlara itaat etmekte gayret göstermeliyiz. Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bana itaat eden Allah’a itaat etmiş, bana isyan eden Allah’a isyan etmiş olur…”[2] Allah’ın emir ve yasaklarını bize bildiren Peygamberimizdir. Onun din adına getirdikleri kendi nefsinden değil, bizzat Allah’tandır. Allah’ın istek ve emirleridir. O hâlde biz inananlar Peygamberimizin din adına getirdiği emir ve yasaklara rıza gösterip itaat etmeliyiz. Allah’ın emirlerini uygulamada istikrarlı, yasaklarından kaçınmada gayretli olmalıyız. Peygamberimizi sevmeli ve sevgimizi davranışlarımızla da ispat etmeliyiz. Unutmamalıyız ki, Allah’ın rıza ve sevgisini kazanmak için Onun Peygamberini sevmek ve ona uymak ilahî bir emirdir. Rabbimiz hutbemizin başında okuduğumuz âyet-i kerîmede şöyle buyurmaktadır: “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.”[3] 

Aziz Kardeşlerim!

Peygamber Efendimizin güzel ahlakını örnek alarak ahlakımızı ve davranışlarımızı güzelleştirmeliyiz.

Kişiliğimizi istila etmiş kötü, çirkin veya yanlış huy ve davranışlarımızı tespit edip onlardan kurtulmaya gayret etmeliyiz. Bu tavsiyeleri uzatmak mümkündür. Ama aslolan bu işin edebiyatını yapmak değil, sabır ve gayretle Allah rızasına talip olmaktır. Bunun yolu da Peygamber sevgisini zihin ve ruhumuza nakşederek Peygamber ahlakıyla ahlaklanmaktan geçmektedir. Yüce Allah bizleri hidayetinde ve hidayet rehberi Elçisinin izinde sabit tutsun.

[1] Azhâb suresi, 33:45-46

[2] Buhârî, Ahkâm, 1

[3] Âl-i İmrân suresi, 3:31

 

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

Hutbe-Fransızca

Hutbe-İngilizce

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com