Cemiyet Haberleri

Suyu tasarruflu kullanmak zorundayız

21 Mart 2014

 BM Genel Kurulu daha önceki yıllarda “Su Dayanışması”, “Su ve Gıda Güvenliği”, “Su ve Kentleşme”, “Su Kalitesi” gibi konular gündeme getirilerek su kullanımında bilinç oluşturmaya çalıştı. IGMG Sosyal Yardım Derneği Hasene Başkanı Mesud Gülbahar 22 Mart “Dünya Su Günü” dolayısıyla bir açıklama yaptı:

“Hiç kuşkusuz su, insan hayatının devamı için vazgeçilmez en doğal yaşam kaynağıdır. Geçmişte büyük göçlere sebep olan kuraklık ve kıtlık insanları suya ulaşabilecekleri yerlere doğru sevketmiştir. Su yaşam içerisinde tarımdan enerjiye birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Dünya yüzeyinin % 70’i sularla kaplı olmasına rağmen bu suyun ancak % 1’i içilebiliyor. Bugün temiz suya ulaşmada, bilhassa Afrika ülkelerinde, büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bilhassa fakir ülkelerde görülen hastalıkların % 80’i kirli suya bağlı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Afrika kıtasında açtımız binden fazla su kuyusu ile bu sıkıntıya bir nebze olsun çözüm üretmeye çalıştık.

2013 yıl sonu itibari ile yayımlanan raporlardaki bilimsel araştırmalar kuraklığa ve küresel ısınmaya yol açan etkenin insanın kendisinin neden olduğunu ortaya koymaktadır. Sanayileşme ve enerji tüketiminin neticesinde ortaya çıkan karbondioksit ve diğer sera gazları küresel ısınma ve iklim değişikliğine sebep olmaktadır. Küresel ısınma ve kuraklık, yer altı su kaynaklarının azalmasına sebep olduğu gibi tarım ve enerji üretiminde de sıkıntılar doğurmaktadır. Rusya’da 2010 yılında görülen kuraklık, ülkenin tarımsal ihracatını etkilemiş ve bunun sonucu olarak Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da tahıl fiyatları artmış, yiyecek sıkıntısı başgöstermiştir. Yapılan tespitlere göre 20. yy’da dünya nüfusu bir önceki yüzyıla oranla dört kat artmışken, temiz su kaynaklarının dokuz kat azaldığı ifade ediliyor.

Yapılan araştırmalar küresel ısınmanın sebep olduğu kuraklığın yaşamı tehdit etmeye devam ettiğini, önlem alınmaz ise korkunç sonuçlarının olacağını ifade ediyor. Kaynakların sınırlılığı su kullanımındaki tasarrufu da gündeme getirmektedir. Su kullanımında bir bilinç oluşturulması zaruridir. Dünyadaki dengelerin daha da hassaslaştığı, lokal değişimlerin küresel etkilerini çok daha hızlı gördüğümüz günümüzde en temel yaşamsal kaynağımız olan suyu daha tasarruflu kullanmak zorundayız.”

[supsystic-social-sharing id="1"]