BASIN AÇIKLAMASI

Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Haftalarını Destekliyoruz

11 Mart 2024
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Ali Mete 11 Mart itibarıyla başlayan Irkçılıkla Mücadele Haftaları münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Avrupa’da ve dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Almanya’da da insan hakları tahrip ediliyor. Aynı zamanda aşırı sağcıların popülaritesi giderek artıyor. Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Haftaları bu gidişatı protesto etme adına önemli bir fırsat.” diyen Mete sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yılki Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Haftalarının sloganı ‘Herkes İçin İnsan Hakları’. Neyi ifade ettiği apaçık ortada olan bu sloganın bugünlerde tekrar tekrar hatırlatılması gerekiyor. Sadece Almanya ve Avrupa’da değil, tüm dünyada insan haklarının giderek erozyona uğradığını gözlemliyoruz. Bu durumdan en başta zayıf ve yoksul olanlar etkileniyor.

İltica hakkının fiilen ortadan kaldırılması artık an meselesi gibi görünüyor. Alman Hükûmeti ve muhalefet, iltica prosedürlerini yurt dışına taşımanın yollarını bulmak için birlikte hareket ediyorlar. AB düzeyinde de sığınma prosedürlerinin AB’nin dış sınırlarına taşınması adına bir arayış söz konusu. Aynı zamanda, daha da sert tedbirler alınması için bastıran partiler giderek daha fazla destek kazanıyor.

İnsan hakları Avrupa dışında da giderek önemsizleştiriliyor. Özellikle silahlı çatışmalarda insan hakları artık neredeyse hiç geçerli değilmiş gibi görünüyor. Bu duruma şu anda özellikle Gazze Şeridi’nde açık bir şekilde şahit oluyoruz. Daha şimdiden milyonlarca kadın, çocuk ve yaşlı yerlerinden edilmiş ve savunmasız bir şekilde bombardımanların insafına bırakılmış durumda. Gözlemciler on binlerce sivilin hayatını kaybettiği bir insani felaketten söz ediyor.

Öte yandan, gerek Afrika’daki plantasyonlarda gerekse Çin fabrikalarında olsun, dünyanın pek çok yerinde emek sömürüsü ya da zorla çalıştırma yoluyla insan hakları ihlal ediliyor. Detaylıca belgelendirilmiş insan hakları ihlallerine rağmen, AB bir tedarik zinciri yasası üzerinde anlaşmaya varabilmiş değil. Bu tam anlamıyla âcizliktir.

Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Haftaları, sivil toplumun bu durumu protesto etmesi, insan hakları konusunda farkındalık oluşturması, meseleleri daha dikkatli değerlendirmesi ve hepsinden önemlisi harekete geçmesi için bir fırsattır. İslam Toplumu Millî Görüş olarak, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Haftalarını çeşitli etkinliklerle destekleyecek ve iftar etkinliklerinde konuyu gündeme getireceğiz. Temel insan haklarının daha fazla erozyona uğraması karşısında ancak birlikte hareket edersek başarı sağlayabiliriz.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com