BASIN AÇIKLAMASI

Yeneroğlu: “Irak’taki vahşeti ve terörü şiddetle kınıyoruz.”

10 Ağustos 2014

“Kuzey Irak’ta sayısız katliam ve yıkımın yanında sadece son birkaç gün içerisinde yüzlerce Ezidi’nin, kendisini İslam’a atıfla tanımlayan terörist bir örgüt tarafından katledilmesi ve yaklaşık 500 kadının yine aynı örgüt tarafından esir alınması durumun vehametini ortaya koymaktadır.

Kanlı eylemleriyle ele geçirdiği bölgelerde vahşet saçan, tarihî değerleri ve kültürel birikimi yok eden sözde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), İslam’ın insanlığa vadettiği barış, huzur ve esenlik anlayışıyla taban taban zıt bir yapıdadır. Müslümanlara ve gayrimüslimlere uygulanan şiddet hiçbir şekilde İslam inancıyla temellendirilemez. Kültürel, dini ve etnik ırkçılık gibi çeşidi fark etmeksizin her türlü nefret eylemiyle mücadele eden IGMG olarak IŞİD tarafından sergilenen ve boyutları tarif edilemeyen vahşeti şiddetle kınıyoruz.

Öte yandan IŞİD gibi oluşumları hayata geçiren faktörlerin ayrıntılı bir şekilde tetkik edilmesi de hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda şiddeti benimseyen oluşumları besleyen 2003 yılındaki Irak işgalinden ders alınmalıdır. Zira bu işgal, Irak’ı ve genel olarak bölgeyi destabilize ederek IŞİD ve benzeri yapılanmalara zemin oluşturmuştur. Bu gibi yapılanmaların köklerini, aynı zamanda bölgedeki idarecilerin azınlıkları dışlayan, onlara baskı yapan uygulamalarında aramak gerekmektedir.

Terörün sona erdirilmesi için özellikle yerel siyasi ve dinî aktörlerin, fakat bunun ötesinde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun inisiyatif almaları şarttır. Öte yandan mazlumun dini ve milliyetine bakmaksızın onun yanında durmak, zalime yine dinine ve milliyetine bakmaksızın karşı çıkmak bir insanlık görevidir. Biz, IGMG olarak, şiddetin, kanlı saldırıların ve terörizmin hiçbir amacı meşrulaştırmadığını belirtiyor ve bu coğrafyada yaşananların özellikle Avrupa’nın farklı bölgelerine sıçramasını kaygı verici buluyoruz. Bu manada Müslüman ya da gayrimüslim ayırt etmeksizin herkesi ortak akla ve sükûnete davet ediyor, IŞİD terörüne karşı sokağa çıkan insanlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyoruz.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com