BASIN AÇIKLAMASI

Yoksul ülkelere yapılan yardımlar artırılmalı

03 Haziran 2022
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün yoksul ülkelere yardımın artırılması çağrısında bulundu. “Yoksul ülkelerin gelişimine katkıda bulunmak yerine kaynakları askerî donanıma harcamak doğru değildir. Bu hem siyasi hem de ahlaki yönden yanlışa sürükler.” diyen Ergün sözlerini şöyle sürdürdü:

“Savaşın neticeleri dünya genelinde her geçen gün daha da hissedilir oluyor. En çok hissedense yoksul ülkeler. Dünya genelinde gıda fiyatlarındaki artış bu ülkelerdeki kötü durumu daha da kötü hâle getirdi. Milyonlarca insanı etkileyecek bir açlık krizi tehdidi söz konusu. Zengin sanayi ülkelerinin tamamı bu felaketin geçilmesi için üzerine düşeni yapmalıdır.

Bugün askerî donanım meselesinin küresel açlık krizi ve neticelerinden daha yoğun bir şekilde gündemde olmasından son derece üzgünüz. Yoksul ülkelere gitmesi gereken yardımlar silah üretim endüstrilerine gidiyor. Bu daha fazla şiddet ve acıya sebep olacak hayati bir hatadır. Daha fazla silah daha fazla savaş demektir.

Uluslararası toplumun vicdanına sesleniyor ve özellikle zengin ülkelere küresel sorumluluklarına uygun davranma çağrısında bulunuyoruz. Bu da ancak şu adımların atılması ile mümkün olacaktır: Yoksul ülkelere daha fazla gelişim yardımı yapılmalı. Ticaret adil ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmeli. Doğa korunmalı, zira iklim değişikliğine sebep olan uygulamalar zengin ülkelerin kasalarını doldururken yoksul ülkelerdeki insanların yaşam alanlarını ellerinden almaktadır.

Barış ancak insanlık birbirine adil davrandığı, kaynaklar hakkaniyetli bir şekilde paylaşıldığı zaman mümkün olacaktır. Bir yanda zenginlik ve refah varken diğer yanda sömürü ve açlığın olmasını sineye çekemeyiz. Acil yardıma ihtiyaç duyulan coğrafyalara insanlık duyarsız kalmamalı, müdahil olmalı ve yardım etmelidir. Dünya genelinde en fazla ihmal edilen krizlerin şu anda Afrika’da yaşanması manidardır. İnsanların çektiği acıya bakış -nerede olursa olsun- kökten değişmeli ve ırkçı kalıplardan arındırılmalıdır.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com